Uchwały RMN nr VI/5-7

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwały dotyczące projektów rozporządzeń w sprawach nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą oraz dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Nasze propozycje dotyczą ułatwień w wydawaniu i uznawaniu dokumentów anglojęzycznych przez polskie uczelnie. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami:

Napisano w Aktualności