Uchwały RMN nr VI/9-11

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwały dotyczące projektów rozporządzeń w sprawach dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami:

Napisano w Aktualności