VII posiedzenie RMN

Podczas VII posiedzenia Rada Młodych Naukowców debatowała w Białymstoku. Posiedzenie otworzył Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Robert Ciborowski. Rozmawialiśmy o ścieżkach kariery i rozwoju młodych naukowców w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podjęliśmy także decyzję o kontynuacji naszych prac w zakresie wypracowania naszych propozycji na rzecz rzetelnych konkursów oraz powrotów młodych naukowców.

Napisano w Aktualności