Z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

W dniach 18-20 maja br. nasi członkowie dr n. med. Karolina Czarnecka i dr inż. Daniel Strub wzięli udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbywającym się w Uniwersytecie Wrocławskim.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia UKN prowadzona była dyskusja odnośnie założeń do Ustawy 2.0. Dyskutowano o propozycji utworzenia trzech typów uczelni, rozszerzenia listy kategorii Uczelni oraz zmianie zasad finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych, w szczególności zmianie sposobu rozdziału dotacji budżetowej w efekcie podziału na 3 typu uczelni.

Podczas drugiego dnia posiedzenia UKN odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady NCN Profesorem dr hab. Januszem Janeczkiem, który omówił typy konkursów grantowych obecnie oferowanych przez NCN. Poruszany był m.in. temat silnie zróżnicowanych kwot o które ubiegają się naukowcy w grancie OPUS, wysokich kosztów zakupów aparaturowych w składanych grantach oraz braku informacji o tym jaka specjalistyczna aparatura badawcza jest z grantów NCN finansowana. Udostępnienie listy aparatury zakupionej w ramach przyznanych grantów NCN mogłoby pozytywnie wpłynąć na nawiązywanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi. Poruszany był również temat potencjalnych zmian w konkursach grantowych. W drugiej części spotkania Profesor prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentował ofertę grantową NCBiR.

Napisano w Aktualności