Zakończone konsultacje projektu polegającego na opracowaniu programów studiów doktoranckich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło konsultacje projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach” realizowanego w ramach III-ej osi priorytetowej POWER. Głównym celem spotkań, które odbyły się w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i dwukrotnie w Warszawie, było ocenienie potrzeb w zakresie kształcenia na studiach III-go stopnia, a także debata nad przyjętymi założeniami odnośnie realizacji projektu. Rada Młodych Naukowców uczestniczy w pracach powołanego przez MNiSW zespołu.

Napisano w Aktualności