Autor: RMN

Rada Młodych Naukowców w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny był miejscem 22. posiedzenia Rady Młodych Naukowców V kadencji. W obradach (dnia 23 czerwca 2017 r.) uczestniczyła Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwiga Turło. Dyskutowano przed wszystkim nad ścieżkami kariery młodych naukowców w nowym

Napisano w Aktualności

Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 01-03.06.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Karol Fijałkowski uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gospodarzem spotkania był Pan dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.

Napisano w Aktualności

Z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

W dniach 18-20 maja br. nasi członkowie dr n. med. Karolina Czarnecka i dr inż. Daniel Strub wzięli udział w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbywającym się w Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas pierwszego dnia posiedzenia UKN prowadzona była

Napisano w Aktualności

Kolejna konferencja programowa NKN

W dniu wczorajszym nasi członkowie dr n. med. Karolina Czarnecka i dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczyli w pierwszym dniu dwudniowej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki pn. „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”, która odbywa się w Łodzi. Tego dnia mowa była

Napisano w Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

W dniu 23 maja 2017 r. w Warszawie, w siedzibie MNiSW nasz przedstawiciel dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. W pierwszej części spotkania Pan Andrzej

Napisano w Aktualności

Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

W dniach 11-13.05.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Karol Fijałkowski uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych. Gospodarzem spotkania był Pan prof. Witold Gulbiński, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju z Politechniki

Napisano w Aktualności

Obrady w Szczecinie

W murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło 21. posiedzenie Rady Młodych Naukowców (20-21 kwietnia 2017 r.). W spotkaniu uczestniczył Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki ZUT, prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski oraz

Napisano w Aktualności

Posiedzenie UKN w Warszawie

W dniu wczorajszym przedstawiciele Rady Młodych Naukowców dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN ukn.uw.edu.pl). Podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim Pan prof. dr hab. Marek Górski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy

Napisano w Aktualności

Oficjalna prezentacja założeń do Ustawy 2.0

Dnia 1 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie zaprezentowano projekty założeń do nowej ustawy (tzw. Ustawy 2.0) przygotowane przez trzy zespoły ekspertów (zespół prof. H. Izdebskiego, zespół prof. M. Kwieka oraz zespół dr hab.

Napisano w Aktualności

Lutowe posiedzenie KRPUT

W dniach 23-25.02.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gospodarzem spotkania była Politechnika Wrocławska. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w MNiSW oraz

Napisano w Aktualności