Autor: RMN

Piąta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczą w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Omawiane są międzynarodowe trendy wspierania doskonałości naukowej oraz problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych, a

Napisano w Aktualności

Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. Rada Młodych Naukowców brała udział w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Tematem przewodnim były „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. W debacie poruszano m.in. następujące kwestie: ścieżki kariery w różnych kulturach

Napisano w Aktualności

Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji

W dniu wczorajszym, tj. 20.01.2017 r. dwóch przedstawicieli Rady Młodych Naukowców – wiceprzewodniczący dr Łukasz Michalczyk oraz dr inż. Michał Niezabitowski – uczestniczyło w pierwszym posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Warszawski, natomiast gośćmi byli: dr

Napisano w Aktualności

Stypendia w ramach programu Erasmus+ bez podatku

Minister Rozwoju i Finansów podpisał rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku od stypendystów programu Erasmus+. Jak podaje MNiSW, Rozporządzenie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak

Napisano w Aktualności

Zmiany w programie „Mobilność Plus” zgodnie postulatem Rady Młodych Naukowców

Dnia 28 grudnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się informacja o zmianie zasad finansowania najnowszej edycji programu „Mobilność Plus”: Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę

Napisano w Aktualności

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Podczas dwunastego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Nauki w V kadencji członkowie Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski i dr Karolina Czarnecka przedstawili uchwały Rady dotyczące ścieżek kariery naukowej. Posiedzenie odbyło się w dniach 25–27 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Śląskim

Napisano w Aktualności

Trzecia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Reprezentant Rady Młodych Naukowców dr Daniel Strub uczestniczył w trzeciej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 8-9 grudnia 2016 r. Tym razem konferencja ogniskowała się wokół współpracy nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju

Napisano w Aktualności

Grudniowe posiedzenie z podsekretarzem stanu

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców gościliśmy nowo powołanego podsekretarza stanu w MNiSW prof. dr hab. Łukasza Szumowskiego, a także zastępcę dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW Agnieszkę Stefaniak-Hrycko oraz głównego specjalistę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w MNiSW Magdalenę Maciejewską. Dyskutowaliśmy

Napisano w Aktualności

Druga konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców dr hab. Emanuel Kulczycki i dr inż. Mariusz Pawlak wzięli udział w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Konferencja odbyła się w

Napisano w Aktualności

RMN na Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Reprezentant Rady Młodych Naukowców dr Adam Szot uczestniczy w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Tym razem gospodarzem jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. W obradach bierze udział m.in. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.

Napisano w Aktualności