Autor: RMN

Obrady w Szczecinie

W murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyło 21. posiedzenie Rady Młodych Naukowców (20-21 kwietnia 2017 r.). W spotkaniu uczestniczył Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki ZUT, prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski oraz

Napisano w Aktualności

Nowy przewodniczący Rady NCN na obradach RMN

W marcowym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców wziął udział prof. Janusz Janeczek – nowy przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki. Dyskusja dotyczyła aktualnych i przyszłych konkursów NCN skierowanych do młodych naukowców. RMN przedstawiła nowemu przewodniczącemu Rady NCN postulaty zawarte w uchwale nr

Napisano w Aktualności

Szósta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczyli w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki – „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, Lublin, 29-30.03.2017 r. Na konferencji poruszano kwestie oddziaływania na ofertę edukacyjną przez politykę kontraktowania kierunków studiów. Rozważano

Napisano w Aktualności

Posiedzenie UKN w Warszawie

W dniu wczorajszym przedstawiciele Rady Młodych Naukowców dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczyli w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN ukn.uw.edu.pl). Podczas spotkania na Uniwersytecie Warszawskim Pan prof. dr hab. Marek Górski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy

Napisano w Aktualności

Oficjalna prezentacja założeń do Ustawy 2.0

Dnia 1 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie zaprezentowano projekty założeń do nowej ustawy (tzw. Ustawy 2.0) przygotowane przez trzy zespoły ekspertów (zespół prof. H. Izdebskiego, zespół prof. M. Kwieka oraz zespół dr hab.

Napisano w Aktualności

Lutowe posiedzenie KRPUT

W dniach 23-25.02.2017 r. przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr inż. Michał Niezabitowski uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gospodarzem spotkania była Politechnika Wrocławska. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w MNiSW oraz

Napisano w Aktualności

Piąta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczą w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Omawiane są międzynarodowe trendy wspierania doskonałości naukowej oraz problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych, a

Napisano w Aktualności

Czwarta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

W dniach 26-27 stycznia 2017 r. Rada Młodych Naukowców brała udział w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki. Tematem przewodnim były „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”. W debacie poruszano m.in. następujące kwestie: ścieżki kariery w różnych kulturach

Napisano w Aktualności

Pierwsze posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji

W dniu wczorajszym, tj. 20.01.2017 r. dwóch przedstawicieli Rady Młodych Naukowców – wiceprzewodniczący dr Łukasz Michalczyk oraz dr inż. Michał Niezabitowski – uczestniczyło w pierwszym posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki VI kadencji. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Warszawski, natomiast gośćmi byli: dr

Napisano w Aktualności

Stypendia w ramach programu Erasmus+ bez podatku

Minister Rozwoju i Finansów podpisał rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku od stypendystów programu Erasmus+. Jak podaje MNiSW, Rozporządzenie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak

Napisano w Aktualności