Autor: Wojciech Sałabun

Uchwała RMN nr 5/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 5/2020 z dnia 13 marca br. w sprawie fakultatywności habilitacji. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała nr 5/2020 z dnia 13 marca br. w sprawie fakultatywności habilitacji

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 4/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 4/2020 z dnia 26 stycznia br. w sprawie udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej rozprawy doktorskiej będącej pracą pisemną. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała nr 4/2020 z dnia 26 stycznia br. w

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 3/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 3/2020 z dnia 24 stycznia br. w sprawie poparcia stanowiska Rady Doskonałości Naukowej dotyczącego zniesienia ograniczenia czasowego podlegającego ocenie kwalifikacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała nr 3/2020 z

Napisano w Aktualności

Polskie Powroty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otwiera nabór wniosków w programie Polskie Powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 2/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 2/2020 z dnia 16 stycznia br. w sprawie postępowań konkursowych na stanowisko profesora uczelni. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała nr 2/2020 z dnia 16 stycznia br. w sprawie postępowań konkursowych na

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 1/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 1/2020 z dnia 9 stycznia br. w sprawie ewaluacji szkół doktorskich. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 1/2020 z dnia 9 stycznia br. w sprawie ewaluacji szkół doktorskich

Napisano w Aktualności

KRD popiera uchwałę RMN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów wyraziła poparcie dla uchwały Rady Młodych Naukowców nr 15/2019 z dnia 28 listopada 2019 r., dotyczącą propozycji zmian w programie Preludium BIS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Głos poparcia został wyrażony w uchwale nr 23/2019 Zarządu Krajowej

Napisano w Aktualności

Stypendium MNiSW: nabór wniosków rozpoczęty

Nabór wniosków o stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców właśnie się rozpoczął! Cieszymy się, że w nowej edycji zasady naboru będą przyjaźniejsze dla wnioskodawców dzięki nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Rada Młodych Naukowców jako pierwsze gremium zwróciła uwagę na potrzebę

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 15/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 15/2019 z dnia 28 listopada br. w sprawie propozycji zmian w programie Preludium BIS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 15/2019 z dnia

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 14/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 14/2019 z dnia 12 listopada br. w sprawie propozycji zmian w związku z potrzebą podniesienia krajowych wskaźników sukcesu w aplikacjach o projekty finansowane przez instytucje Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały:

Napisano w Aktualności