Autor: Wojciech Sałabun

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Rada Młodych Naukowców zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych w uczelniach wyższych w Polsce. Nasze zapytanie związane było m.in. z sytuacją osób zatrudnionych w uczelniach w ramach projektów grantowych oraz wyjeżdżających

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 01/2021

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 01/2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie projektu Polityki Naukowej Państwa. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie projektu Polityki Naukowej Państwa

Napisano w Aktualności

Działalność RMN 2018-2020

Publikujemy dzisiaj raport podsumowujący działalność Rady Młodych Naukowców w okresie 31 października 2018 r. – 31 grudnia 2020 r. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 16/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 16/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie propozycji wprowadzenia tur wyjazdowych w niektórych programach mobilnościowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 15/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 15/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie roli samorządów terytorialnych w rozwijaniu potencjału naukowego uczelni wyższych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie roli samorządów

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 14/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 14/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie programu wsparcia dla podręczników akademickich. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie programu wsparcia dla podręczników akademickich

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 13/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 13/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wybranych aspektów związanych z finansowaniem aparatury naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców w sprawie wybranych aspektów związanych z finansowaniem

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 12/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 12/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie barier związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców podejmujących studia, naukę w szkołach doktorskich oraz zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała

Napisano w Aktualności

Program Lider – zwiększone finansowanie

84 761 494,30 zł wyniosła suma dofinansowania programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To o 25 mln więcej, niż w poprzednich edycjach, co przekłada się na wyższą liczbę projektów B+R prowadzonych przez młodych naukowców w Polsce i wyższe ich

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 11/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 11/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w opodatkowaniu artykułów naukowych publikowanych w wolnym dostępie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 11/2020 z dnia 14

Napisano w Aktualności