Autor: Wojciech Sałabun

Uchwały RMN nr VI/5-7

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwały dotyczące projektów rozporządzeń w sprawach nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą oraz dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i

Napisano w Aktualności

V posiedzenie RMN

Głównym tematem obrad była kwestia przyszłych kierunków działań w celu identyfikowania barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Kolejne Posiedzenie zaplanowano na dzień 02 sierpnia 2018. Podczas posiedzenia RMNu w dniu 4 lipca, dr. Piotr Wojtulek z

Napisano w Aktualności

Posiedzenie KPNiR

W dniach 21-23 czerwca 2018 w Bydgoszczy odbyła się XXVI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Gospodarzem był Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Nasz członek, dr Paweł Tecmer, wygłosił na nim referat zaproszony na temat zmian

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr VI/4

Z przyjemnością informujemy, że Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę w sprawie propozycji zmian dotyczących pesnum dydaktycznego dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią: Uchwała nr VI/4 z dnia 11 czerwca 2018

Napisano w Aktualności

III Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD 2018

W dniach 09-10.06.2018 odbyło się III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD 2018) w Poznaniu. Dr Ewa Sell-Kubiak oraz mgr inż. Wojciech Sałabun brali udział w posiedzeniu jako członkowie RMN. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Zarząd KRD bardzo ciepło wyraził

Napisano w Aktualności

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniach 07-09.06.2018 Przewodniczący Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Michał Niezabitowski uczestniczy w Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którego gospodarzem jest Politechnika Koszalińska. Gościem posiedzenia był Podsekretarz stanu w MNiSW – Pan Piotr Müller. Tematami

Napisano w Aktualności

IV posiedzenie RMN

W dniu 05 czerwca 2018 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się czwarte posiedzenie Rady Młodych Naukowców. Głównym tematem obrad były poprawki do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Następnie przedstawiono i omówiono przyszłe kierunki działań w

Napisano w Aktualności

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

W Sejmie trwa rozpatrywanie rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W dniu 29.05.2018 w obradach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży brał udział przedstawiciel Rady Młodych Naukowców dr Ignacy Zalewski. W dniu 30.05.2018 Radę Młodych naukowców reprezntowała

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr VI/3

Z przyjemnością informujemy, że Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę w sprawie utrzymania zwolnienia stypendiów w ramach programu Erasmus+ z opodatkowania na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 2190). Zachęcamy do zapoznania się: Uchwała

Napisano w Aktualności

III posiedzenie RMN

W dniu wczorajszym odbyło się III posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji, którego gośćmi byli Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Podsekretarz stanu w MNiSW – Piotr Müller. Najważniejszą częścią obrad była prezentacja najważniejszych punktów Uchwały

Napisano w Aktualności