Kategoria: Aktualności

Posiedzenie Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 11 kwietnia 2019 roku dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr Piotr Wojtulek uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania rozpatrywano Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku

Napisano w Aktualności

XIII posiedzenie RGNiSW

Dnia 11 kwietnia 2019 roku odbyło się XIII posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada Młodych Naukowców otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Nasz zespół reprezentowali dr Katarzyna Jarzembska, dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr Piotr Wojtulek.

Napisano w Aktualności

Prawo zamówień publicznych

Zachęcamy do zapoznania się z głosami poparcia uchwały Rady Młodych Naukowców nr 2/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 21 stycznia 2019 r.: Politechnika Gdańska Krajowa Reprezentacja Doktorantów Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Napisano w Aktualności

Debata NKN FORUM „Szkoły doktorskie”

Dr Paweł Tecmer brał udział z ramienia RMN w debacie NKN FORUM „Szkoły doktorskie”, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 20 marca 2019 roku. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, reprezentanci uczelni i

Napisano w Aktualności

Konferencja „Ustawa 2.0 i co dalej?”

11 marca 2019 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. “Ustawa 2.0 i co dalej? Międzynarodowa konkurencyjność polskiej nauki, uczelni i naukowców w nadchodzącej dekadzie”. Z ramienia RMN uczestniczyli w niej: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, dr hab. Sebastian Granica, dr Katarzyna Jarzembska i dr Paweł Tecmer. Konferencja ta była

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 3/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 3/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie promocji działań Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej oraz Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 3/2019 z

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 2/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 2/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 21 stycznia 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 2/2019 z

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 1/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczącą komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 1/2019

Napisano w Aktualności

Seminarium „Powroty młodych naukowców”

Dziękujemy Narodowej Radzie Rozwoju oraz Kancelarii Prezydenta RP za zaproszenie nas na seminarium „Powroty młodych naukowców” do Belwederu! Dyskusja była inspirująca, a wprowadzenie do niej przedstawili Bartosz Paszcza z Fundacji Polonium, Ewa Sell-Kubiak i Paweł Tecmer. Zgodziliśmy się z zaproszonymi

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 1/2018

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 18 listopada 2018 r. dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 1/2018

Napisano w Aktualności