Kategoria: Aktualności

Uchwała RMN nr VI/12

Publikujemy treść uchwały dotyczącą autorskiego projektu Rady Młodych Naukowców pt. „Powrót młodych”, zachęcamy do zapoznania się z jej pełnym tekstem: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/12 z dnia 20 sierpnia 2018 r. dotycząca autorskiego projektu Rady Młodych Naukowców pt. „Powrót

Napisano w Aktualności

Uchwały RMN nr VI/9-11

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwały dotyczące projektów rozporządzeń w sprawach dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych oraz projektu rozporządzenia Ministra

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr VI/8

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę dotyczącą  zamówień publicznych w nauce. Jest to inicjatywa własna RMN. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr VI/8 z dnia 12 sierpnia 2018 r. w sprawie zamówień publicznych w nauce

Napisano w Aktualności

VI posiedzenie RMN

Dnia 02.08.2018 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się VI wyjazdowe posiedzenie RMN. Rada została przywitana przez Rektora PG, prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. Głównymi tematami posiedzenia był temat ewaluacji polskiej nauki oraz temat projektów własnych RMN, a w szczególnosci:

Napisano w Aktualności

Uchwały RMN nr VI/5-7

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwały dotyczące projektów rozporządzeń w sprawach nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie, nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą oraz dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i

Napisano w Aktualności

V posiedzenie RMN

Głównym tematem obrad była kwestia przyszłych kierunków działań w celu identyfikowania barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową. Kolejne Posiedzenie zaplanowano na dzień 02 sierpnia 2018. Podczas posiedzenia RMNu w dniu 4 lipca, dr. Piotr Wojtulek z

Napisano w Aktualności

Posiedzenie KPNiR

W dniach 21-23 czerwca 2018 w Bydgoszczy odbyła się XXVI Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych. Gospodarzem był Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Nasz członek, dr Paweł Tecmer, wygłosił na nim referat zaproszony na temat zmian

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr VI/4

Z przyjemnością informujemy, że Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę w sprawie propozycji zmian dotyczących pesnum dydaktycznego dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się z treścią: Uchwała nr VI/4 z dnia 11 czerwca 2018

Napisano w Aktualności

III Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD 2018

W dniach 09-10.06.2018 odbyło się III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD 2018) w Poznaniu. Dr Ewa Sell-Kubiak oraz mgr inż. Wojciech Sałabun brali udział w posiedzeniu jako członkowie RMN. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Zarząd KRD bardzo ciepło wyraził

Napisano w Aktualności

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W dniach 07-09.06.2018 Przewodniczący Rady Młodych Naukowców dr hab. inż. Michał Niezabitowski uczestniczy w Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), którego gospodarzem jest Politechnika Koszalińska. Gościem posiedzenia był Podsekretarz stanu w MNiSW – Pan Piotr Müller. Tematami

Napisano w Aktualności