Kategoria: Aktualności

Uchwała RMN nr 10/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 10/2020 z dnia 5 września 2020 r. w sprawie kosztów publikacji w otwartym dostępie w Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały, która dostępna jest w dwóch językach: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr

Napisano w Aktualności

Ocena nauczyciela akademickiego w mediach

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej pojawił się komentarz do ostatnio podjętej przez Radę Młodych Naukowców uchwały, w której zwrócono uwagę na dysproporcje w regulacjach dotyczących oceny działalności naukowej oraz dydaktycznej po wejściu w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 9/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 9/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie kategorii osiągnięcia dydaktycznego oraz dobrych praktyk w zakresie kształtowania obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 8/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 8/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad oceny wniosków o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała

Napisano w Aktualności

Fakultatywność habilitacji w mediach

W dniu wczorajszym (09.07.2020) Rzeczpospolita opublikowała artykuł pt.”Uczelnie blokują doktorom awans wbrew prawu”. Artykuł poświęcony jest tematyce uczelni wyższych, które wbrew prawu ograniczają awans zawodowy osób ze stopniem doktora. Jest to problem na który wielokrotnie zwracała uwaga Rada Młodych Naukowców. Oprócz

Napisano w Aktualności

Zniesienie cenzusu czasowego przy ocenie dorobku do habilitacji

Chwalimy się sukcesem, przy którym wielki udział miała nasza Rada! W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z

Napisano w Aktualności

Odpowiedź na interpelację nr 5181 potwierdza stanowisko RMN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęło stanowisko w podnoszonej od dawna w środowisku naukowym sprawie ogłaszanych przez uczelnie publiczne konkursów na stanowiska profesora uczelni (wielokrotnie zwracała na to uwagę m.in. Rada Młodych Naukowców). W odpowiedzi na interpelację posłów Macieja Laska,

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 7/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 7/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych

Napisano w Aktualności

Opinia RDN na temat uchwały nr 6/2020

Rada Doskonałości Naukowej poparła naszą uchwałę nr 6/2020 w sprawie elektronicznej obsługi postępowań awansowych w nauce i poinformowała o możliwości wnoszenia pism związanych ze stopniami dr, dr hab. oraz tytułem prof. drogą elektroniczną. Zachęcamy tym samym uczelnie oraz inne jednostki

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 6/2020

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 6/2020 z dnia 14 kwietnia br. w sprawie przeprowadzania postępowań awansowych drogą elektroniczną. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała nr 6/2020 z dnia 14 kwietnia br. w sprawie przeprowadzania postępowań awansowych drogą elektroniczną

Napisano w Aktualności