Kategoria: Aktualności

Uchwała RMN nr 10/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 10/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. uzupełniającą uchwałę Rady nr 8/2019 dotyczącą naboru wniosków w konkursie na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała

Napisano w Aktualności

Gotowe na zagranicznych?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Forum Akademickim 07-08 2019 na temat mobilności. Artykuł został opracowany przez panią dr Ewę Sell-Kubiak pracującą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, która jest członkinią RMN. Link do artykułu

Napisano w Aktualności

Żegnamy Prof. Marka Tukiendorfa

Rada Młodych Naukowców ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr hab. Marka Tukiendorfa, Rektora Politechniki Opolskiej, organizatora życia akademickiego w Opolu. W tych trudnych chwilach kierujemy nasze myśli ku Rodzinie Profesora oraz społeczności Politechniki Opolskiej.

Napisano w Aktualności

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Forum Akademickim 07-08 2019 na temat konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. Artykuł został opracowany przez panią dr Katarzynę N. Jarzembską pracownika na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która jest członkinią RMN. Link do

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 9/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 9/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. dotycząca zmian w zasadach przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 9/2019 z dnia 24 czerwca 2019

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 8/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie naboru wniosków w konkursie na stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 8/2019 z

Napisano w Aktualności

Długoterminowe staże EMBO

W dniu 14 czerwca 2019 roku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja organizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca programów stypendialnych Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 7/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 7/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2019

Napisano w Aktualności

Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Rada Młodych Naukowców obserwuje, iż szeroko dyskutowanym problemem polskiego środowiska naukowego są nieprzejrzyste procesy rekrutacji na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. Dostrzegając powagę problemu zainicjowaliśmy działania w celu poprawy tej sytuacji. Pierwszym ich efektem było opracowanie i publikacja uchwały Rady

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 6/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 6/2019 z dnia 12 maja 2019 r. w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 6/2019 z dnia 12 maja 2019

Napisano w Aktualności