Kategoria: Aktualności

Uchwała RMN nr 13/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 13/2019 z dnia 18 października br. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do

Napisano w Aktualności

Program stypendialny im. Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Termin składania wniosków mija 18 grudnia 2019. Informacje o otwartym

Napisano w Aktualności

Wsparcie dla rodziców – naukowców

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym dnia 26.09 b.r. w Gazecie Prawnej na temat potrzeby wsparcie dla rodziców – naukowców, który odnosi się do uchwały RMN nr 11/2019: Link do artykułu

Napisano w Aktualności

RMN popiera KRD w sprawie zasad punktowania doktorantów

Rada Młodych Naukowców popiera stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zasad punktowania osiągnięć uczestników studiów III stopnia do celów stypendialnych w związku ze sporządzeniem nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Więcej szczegółów w

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 12/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 12/2019 z dnia 16 września br. w sprawie propozycji programu stypendialnego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich będących rodzicami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 11/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 11/2019 z dnia 15 września br. dotyczącą programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 11/2019 z dnia 15 września 2019

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 10/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 10/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. uzupełniającą uchwałę Rady nr 8/2019 dotyczącą naboru wniosków w konkursie na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała

Napisano w Aktualności

Gotowe na zagranicznych?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Forum Akademickim 07-08 2019 na temat mobilności. Artykuł został opracowany przez panią dr Ewę Sell-Kubiak pracującą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, która jest członkinią RMN. Link do artykułu

Napisano w Aktualności

Żegnamy Prof. Marka Tukiendorfa

Rada Młodych Naukowców ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr hab. Marka Tukiendorfa, Rektora Politechniki Opolskiej, organizatora życia akademickiego w Opolu. W tych trudnych chwilach kierujemy nasze myśli ku Rodzinie Profesora oraz społeczności Politechniki Opolskiej.

Napisano w Aktualności

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w Forum Akademickim 07-08 2019 na temat konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. Artykuł został opracowany przez panią dr Katarzynę N. Jarzembską pracownika na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która jest członkinią RMN. Link do

Napisano w Aktualności