Kategoria: Aktualności

Uchwała RMN nr 8/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 8/2019 z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie naboru wniosków w konkursie na stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 8/2019 z

Napisano w Aktualności

Długoterminowe staże EMBO

W dniu 14 czerwca 2019 roku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja organizowana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca programów stypendialnych Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 7/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 7/2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2019

Napisano w Aktualności

Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Rada Młodych Naukowców obserwuje, iż szeroko dyskutowanym problemem polskiego środowiska naukowego są nieprzejrzyste procesy rekrutacji na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne. Dostrzegając powagę problemu zainicjowaliśmy działania w celu poprawy tej sytuacji. Pierwszym ich efektem było opracowanie i publikacja uchwały Rady

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 6/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 6/2019 z dnia 12 maja 2019 r. w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 6/2019 z dnia 12 maja 2019

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 5/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 5/2019 z dnia 20 kwietnia 2019 r. w sprawie wdrażania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady

Napisano w Aktualności

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Dnia 24 kwietnia 2019 roku dr Katarzyna Jarzembska reprezentowała Radę Młodych Naukowców podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Posiedzenie komisji sejmowej było poświęcone efektom działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które rzeczowo przedstawił dyrektor Łukasz Wojdyga. Szczególnie ciekawym aspektem późniejszej dyskusji było

Napisano w Aktualności

Uchwała RMN nr 4/2019

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 4/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie propozycji NIK dotyczącej zawieszenia obowiązkowej matury z matematyki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały: Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 4/2019 z dnia 12 kwietnia 2019

Napisano w Aktualności

Żegnamy Prof. Jacka Namieśnika

Zmarł prof. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej. Był wspaniałym chemikiem i wielkim przyjacielem młodych naukowców. Środowisko akademickie traci człowieka wybitnego. Kierujemy nasze wyrazy współczucia Rodzinie Profesora oraz społeczności akademickiej Gdańska.

Napisano w Aktualności

Posiedzenie Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 11 kwietnia 2019 roku dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska oraz dr Piotr Wojtulek uczestniczyli w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania rozpatrywano Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku

Napisano w Aktualności