I Kadencja

(1.02.2010 r. – 1.02.2011 r.)

 1. dr Dominik Antonowcz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjologia;
 2. dr Marcin Binkowski – Uniwersytet Śląski, inżynieria biomedyczna;
 3. dr Artur Czupryn – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, biologia;
 4. dr hab. Andrzej Dziembowski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, biologia molekularna;
 5. dr Barbara Fryzeł – Uniwersytet Jagielloński, ekonomia, zarządzanie;
 6. dr hab. Piotr Garstecki – Instytut Chemii Fizycznej PAN, chemia fizyczna;
 7. dr hab. Ewa Jankowska – Akademia Medyczna we Wrocławiu, medycyna;
 8. dr Katarzyna Kijania-Placek – Uniwersytet Jagielloński, filozofia;
 9. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk – Politechnika Gdańska, Institute for Transuranium Elements, JRC, European Commission, fizyka;
 10. mgr inż. Piotr Koza – Politechnika Warszawska, geodezja;
 11. dr Wojciech Kulesza – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, psychologia;
 12. dr inż. Karolina Kurtz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budownictwo, architektura;
 13. dr hab. Hanna Mamzer – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjologia – przewodnicząca Rady;
 14. dr Dominika Nowis – Warszawski Uniwersytet Medyczny, medycyna;
 15. dr Krzysztof Piech – Szkoła Główna Handlowa, ekonomia;
 16. dr hab. inż. Bartosz Powałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budowa i eksploatacja maszyn;
 17. dr hab. Konrad Rejdak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, medycyna;
 18. dr hab. Monika Szczepaniak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nauki filologiczne;
 19. dr hab. Justyna Zając – Uniwersytet Warszawski, politologia;
 20. dr Tomasz Zalasiński – Uniwersytet Wrocławski, prawo.