II Kadencja

(29.03.2011 r. – 29.03.2012 r.)

 1. dr Piotr Bajor – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – wiceprzewodniczący Rady;
 2.  dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 3. dr inż. Joanna Grażyna Chwiej – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie;
 4. dr Marcin Andrzej Grabowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 5. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 6. dr Łukasz John – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 7. dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego;
 8. dr Urszula Markowska-Manista – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej;
 9. dr inż. Artur Podhorodecki – Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej;
 10. dr Andrzej Raszkowski – Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 11. dr Anna Stępień-Sporek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – wiceprzewodnicząca Rady;
 12. dr inż. Izabela Maria Szczerbal – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 13. dr Tomasz Jerzy Szutkowski – Wydział Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego;
 14. dr hab. Justyna Zając – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – przewodnicząca Rady;
 15. dr Michał Zieliński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.