III Kadencja

(26.04.2012 r. – 26.04.2013 r.)

 1. dr Piotr Bajor – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński –przewodniczący Rady;
 2. dr Grzegorz Władysław Basak – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 3. dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński;
 4. dr hab. inż. Agata Chmurzyńska – Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 5. dr hab. Jakub Fichna – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wiceprzewodniczący Rady;
 6. dr Sylwia Freza – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 7. dr Paweł Gajdanowicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
 8. dr Marcin Andrzej Grabowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 9. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki;
 10. mgr inż. Kinga Kurowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska – wiceprzewodnicząca Rady;
 11. mgr Jacek Lewicki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 12. dr Bartłomiej Lis – Instytut Archeologii i Etnologii PAN;
 13. dr hab. Michał Matuszewski – Instytut Fizyki PAN;
 14. dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. – Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 15. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 16. dr inż. Jerzy Respondek – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska;
 17. dr inż. Rafał Maciej Ruzik – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska;
 18. dr Justyna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

 Największe sukcesy

 • Zmiana regulaminów programach w Iuventus Plus, Diamentowy Grant, Mobilność Plus
 • Zmiana definicji młodego naukowca
 • Wprowadzenie zmian w wymogach habilitacyjnych
 • Zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku
 • Wprowadzenie programu Sonata BIS w Narodowym Centrum Nauki
 • Organizacja cyklu Seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce
 • Organizacja Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”