IV Kadencja

(23.05.2013 r. – 17.05.2015 r.)

W dniu 23 maja 2013 r. w siedzibie resortu nauki zainaugurowała działalność Rada Młodych Naukowców IV kadencji. W spotkaniu uczestniczyła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

 1. Karolina Czarnecka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 2. Jerzy Domżał – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (członkiem RMN IV kadencji był do dnia 7.04.2014 r.);
 3. Miłosz Jaguszewski – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 4. Przemysław Korytkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 5. Emanuel Kulczycki– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 6. Agnieszka Kurczewska – Uniwersytet Łódzki;
 7. Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska;
 8. Jacek Lewicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 9. Łukasz Michalczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 10. Maria Mosor – Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu;
 11. Michał Nikodem – Wrocławskie Centrum Badań EIT+;
 12. Krystyna Oracz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 13. Piotr Oprocha – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 14. Rafał Ruzik – Politechnika Warszawska;
 15. Bartosz Sołowiej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 16. Magdalena Stobińska – Uniwersytet Gdański / Instytut Fizyki PAN;
 17. Adam Szot – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 18. Bożena Tyliszczak– Politechnika Krakowska.

Przewodniczący:

dr hab. Piotr Oprocha
Specjalizacja
matematyka
Jednostka naukowa
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Email
oprocha@agh.edu.pl

 

Wiceprzewodniczące:

 

dr n. med. Karolina Czarnecka
Specjalizacja
genetyka człowieka i biologia medyczna
Jednostka naukowa
Uniwersytet Medyczny, Łódź
Email
karolina.czarnecka@umed.lodz.pl

Kinga Kurowska

mgr Kinga Kurowska
Specjalizacja
szkolnictwo wyższe
Jednostka naukowa
Politechnika Warszawska, Warszawa
Email
kinga.k.kurowska@gmail.com

 

Członkinie i Członkowie:

 

dr n. med. Miłosz Jaguszewski
Specjalizacja
kardiologia inwazyjna, badania kliniczne
Jednostka naukowa
Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Email
milosz.jaguszewski@usz.ch

Przemysław Korytkowski

dr Przemysław Korytkowski
Specjalizacja
informatyka, statystyka, inżynieria produkcji
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Email
pkorytkowski@zut.edu.pl


dr Emanuel Kulczycki
Specjalizacja
filozofia, komunikologia
Jednostka naukowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Email
emanuel@ekulczycki.pl

dr Agnieszka Kurczewska
Specjalizacja
przedsiębiorczość, edukacja przedsiębiorczości
Jednostka naukowa
Uniwersytet Łódzki, Łódź
Email
agnieszka.kurczewska@gmail.com


dr Jacek Lewicki
Specjalizacja
szkolnictwo wyższe, samorząd terytorialny
Jednostka naukowa
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
Email
lewicki.jacek@gmail.com

Łukasz Michalczyk

dr Łukasz Michalczyk
Specjalizacja
biologia ewolucyjna, taksonomia Tardigrada
Jednostka naukowa
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Email
LM@tardigrada.net

dr n. med. Maria Mosor
Specjalizacja
genetyka człowieka i biologia medyczna
Jednostka naukowa
Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Email
m_mosor@man.poznan.pl

dr Michał Nikodem
Specjalizacja
optoelektronika
Jednostka naukowa
Centrum Badań EIT+, Wrocław
Email
michal.nikodem@gmail.com

Krystyna Oracz

dr Krystyna Oracz
Specjalizacja
biologia rozwoju roślin
Jednostka naukowa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Email
oracz.krystyna@op.pl


dr Rafał Ruzik
Specjalizacja
chemia analityczna, fundusze strukturalne
Jednostka naukowa
Politechnika Warszawska, Warszawa
Email
r.ruzik@pr.pw.edu.pl

dr Bartosz Sołowiej
Specjalizacja
technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka
Jednostka naukowa
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Email
bartosz.solowiej@up.lublin.pl

dr Magdalena Stobińska
Specjalizacja
fizyka teoretyczna, optyka kwantowa
Jednostka naukowa
Uniwersytet Gdański / Instytut Fizyki PAN, Gdańsk/Warszawa
Email
magdalena.stobinska@gmail.com

 

mgr Adam Szot
Specjalizacja
teoria i filozofia prawa
Jednostka naukowa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Email
aszot.lublin@gmail.com

Bożena Tyliszczak

dr Bożena Tyliszczak
Specjalizacja
technologia tworzyw sztucznych, chemia polimerów
Jednostka naukowa
Politechnika Krakowska, Kraków
Email
btyliszczak@chemia.pk.edu.pl