V Kadencja

(12.08.2015 r. – 12.08.2017 r.)

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w siedzibie resortu nauki zainaugurowała działalność Rada Młodych Naukowców V kadencji. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu prof. dr hab. Marek Ratajczak.

 1. Dr hab. Robert CZAJKOWSKI – Uniwersytet Gdański;
 2. Dr n. med. Karolina CZARNECKA – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 3. Dr hab. inż. Karol FIJAŁKOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 4. Dr Aleksandra GLISZCZYŃSKA-GRABIAS – Poznański Oddział Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie;
 5. Dr hab. n. farm. Sebastian GRANICA – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 6. Dr hab. n. med. Miłosz JAGUSZEWSKI – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 7. Dr Katarzyna KOPECKA-PIECH – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 8. Dr hab. Emanuel KULCZYCKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 9. Dr hab. Łukasz MICHALCZYK – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 10. Dr inż. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 11. Dr inż. Michał NIEZABITOWSKI – Politechnika Śląska w Gliwicach;
 12. Dr inż. Mariusz PAWLAK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 13. Dr Adam PŁOSZAJ – Uniwersytet Warszawski;
 14. Mgr inż. Przemysław RUMIANEK – Politechnika Warszawska;
 15. Dr Daniel STRUB – Politechnika Wrocławska;
 16. Dr Adam SZOT – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 17. Dr inż. Bożena TYLISZCZAK – Politechnika Krakowska;
 18. Dr inż. Paweł WÓJCIK – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

Mapa_2015
Pie_2015
NZ – Nauki o Życiu
NH – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
NS – Nauki Ścisłe i Techniczne

 

Przewodniczący:

  Dr hab. Emanuel KULCZYCKI
Specjalizacja
filozofia, komunikologia
Jednostka naukowa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail
emanuel@ekulczycki.pl

 

Wiceprzewodniczący:

Łukasz Michalczyk Dr hab. Łukasz MICHALCZYK
Specjalizacja
biologia ewolucyjna, taksonomia
Jednostka naukowa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
E-mail
LM@tardigrada.net
  Dr Adam SZOT
Specjalizacja
teoria i filozofia prawa
Jednostka naukowa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail
aszot.lublin@gmail.com

 

Członkinie i Członkowie:

Robert Czajkowski Dr hab. Robert CZAJKOWSKI
Specjalizacja
biotechnologia, mikrobiologia, choroby roślin
Jednostka naukowa
Uniwersytet Gdański
E-mail
cz.robert@gmail.com
  Dr n. med. Karolina CZARNECKA
Specjalizacja
genetyka człowieka, biologia medyczna
Jednostka naukowa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
E-mail
karolina.czarnecka@umed.lodz.pl
Karol Fijałkowski Dr hab. inż. Karol FIJAŁKOWSKI
Specjalizacja
biotechnologia, mikrobiologia
Jednostka naukowa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
E-mail
karol.fijalkowski@zut.edu.pl
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias Dr Aleksandra GLISZCZYŃSKA-GRABIAS
Specjalizacja
prawo międzynarodowe, prawo antydyskryminacyjne, ochrona praw człowieka
Jednostka naukowa
Poznański Oddział Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie
E-mail
aggrabias@gmail.com
Sebastian Granica Dr hab. n. farm. Sebastian GRANICA
Specjalizacja
farmacja, farmakognozja, chemia związków pochodzenia naturalnego
Jednostka naukowa
Warszawski Uniwersytet Medyczny
E-mail
sgranica@wum.edu.pl
  Dr hab. n. med. Miłosz JAGUSZEWSKI
Specjalizacja
kardiologia inwazyjna, badania kliniczne
Jednostka naukowa
Gdański Uniwersytet Medyczny
E-mail
milosz.jaguszewski@charite.de
Katarzyna Kopecka-Piech Dr Katarzyna KOPECKA-PIECH
Specjalizacja
nauki o mediach, nowe media
Jednostka naukowa
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
E-mail
katarzyna.kopecka-piech@awf.wroc.pl
Justyna Możejko-Ciesielska Dr inż. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA
Specjalizacja
biotechnologia, biosynteza polimerów
Jednostka naukowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
E-mail
mozejkojustyna@gmail.com
Michał Niezabitowski Dr inż. Michał NIEZABITOWSKI
Specjalizacja
automatyka i robotyka, elektronika oraz informatyka
Jednostka naukowa
Politechnika Śląska w Gliwicach
E-mail
michal.niezabitowski@polsl.pl
Mariusz Pawlak Dr inż. Mariusz PAWLAK
Specjalizacja
fizyka atomowa i molekularna, fizyka kwantowa
Jednostka naukowa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail
teomar@chem.umk.pl
Adam Płoszaj Dr Adam PŁOSZAJ
Specjalizacja
ekonomia, polityki publiczne, rozwój regionalny i lokalny
Jednostka naukowa
Uniwersytet Warszawski
E-mail
aploszaj@gmail.com
Przemysław Rumianek Mgr inż. Przemysław RUMIANEK
Specjalizacja
mechanika i budowa maszyn
Jednostka naukowa
Politechnika Warszawska
E-mail
przemyslaw.rumianek@gmail.com
Daniel Strub Dr Daniel STRUB
Specjalizacja
synteza organiczna, chemia związków zapachowych
Jednostka naukowa
Politechnika Wrocławska
E-mail
feynyree@gmail.com
Bożena Tyliszczak Dr Bożena TYLISZCZAK
Specjalizacja
technologia tworzyw sztucznych, chemia polimerów
Jednostka naukowa
Politechnika Krakowska
E-mail
btyliszczak@chemia.pk.edu.pl
Dr inż. Paweł WÓJCIK
Specjalizacja
fizyka ciała stałego, nanotechnologia
Jednostka naukowa
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
E-mail
pawel.wojcik@fis.agh.edu.pl