Kalendarium

Kalendarium Rady Młodych Naukowców VI Kadencji

17 maja 2018 r.III posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji, z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowin oraz podsekretarza stanu w MNiSW – Piotra Müllera

27 kwietnia 2018 r.II posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji

4 kwietnia 2018 r.I posiedzenie Rady Młodych Naukowców VI kadencji, z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina

 

 

Kalendarium Rady Młodych Naukowców V Kadencji

10 sierpnia 2017 r.XXIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem podsekretarza stanu prof. Łukasza Szumowskiego

23 czerwca 2017 r.XXII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

7 czerwca 2017 r. – Udział Przemysława Rumianka w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

1-3 czerwca 2017 r. – Udział Karola Fijałkowskiego w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

25-26 maja 2017 r. – Udział Karoliny Czarneckiej i Michała Niezabitowskiego w ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

23 maja 2017 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na przyznanie środków finansowych w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

18-20 maja 2017 r. – Udział Karoliny Czarneckiej i Daniela Struba w posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

11-13 maja 2017 r. – Udział Karola Fijałkowskiego w posiedzeniu Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych

26-27 kwietnia 2017 r. – Udział przedstawicieli Rady Młodych Naukowców w siódmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

20-21 kwietnia 2017 r.XXI posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

29-30 marca 2017 r. – Udział przedstawicieli Rady Młodych Naukowców w szóstej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

16 marca 2017 r.XX posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Janusza Janeczka

7 marca 2017 r. – Udział Przemysława Rumianka w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

2 marca 2017 r. – Udział Justyny Możejko-Ciesielskiej i Michała Niezabitowskiego w spotkaniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki

1 marca 2017 r. – Udział Rady Młodych Naukowców w prezentacji założeń systemu szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0)

23-25 lutego 2017 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

23-24 lutego 2017 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego, Adama Szota, Karoliny Czarneckiej i Adama Płoszaja w piątej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

22 lutego 2017 r. – Udział Przemysława Rumianka w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

2 lutego 2017 r.XIX posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

26-27 stycznia 2017 r. – Udział Rady Młodych Naukowców w czwartej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

20 stycznia 2017 r. – Udział Łukasza Michalczyka i Michała Niezabitowskiego w spotkaniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki

15 grudnia 2016 r. – Udział Przemysława Rumianka w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży.

9 grudnia 2016 r. – Udział Daniela Struba w trzeciej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

8 grudnia 2016 r.XVIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem podsekretarza stanu prof. Łukasza Szumowskiego, z-cy dyr. Departamentu Nauki w MNiSW Agnieszki Stefaniak-Hrycko oraz gł. spec. w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w MNiSW Magdaleny Maciejewskiej

25-27 listopada 2016 r. – Udział Michała Niezabitowskiego i Karoliny Czarneckiej w spotkaniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki

25 listopada 2016 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Mariusza Pawlaka w drugiej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

16 listopada 2016 r.XVII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji w Politechnice Warszawskiej

27-29 października 2016 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

20-21 października 2016 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w pierwszej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki

20 października 2016 r.XVI posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

15 września 2016 r.XV posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

25 sierpnia 2016 r.XIV posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

14 lipca 2016 r. – Udział Rady Młodych Naukowców w konsultacjach projektu polegającego na opracowaniu programów studiów doktoranckich realizowanego w ramach III osi priorytetowej POWER

14 lipca 2016 r.XIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

30 czerwca – 2 lipca 2016 r. – Udział Karoliny Czarneckiej w konferencji „Polish Scientific Networks” zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań EIT+

16 czerwca 2016 r.XII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

15 czerwca 2016 r. – Udział Karoliny Czarneckiej w kongresie Impact’16: 4.0 Economy

19 maja 2016 r.XI posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

19 maja 2016 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

5 maja 2016 r.X posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

31 marca 2016 r.IX posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem z-cy dyr. Departamentu Nauki MNiSW Agnieszki Stefaniak-Hrycko i przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michała Karońskiego

17-18 marca 2016 r. – Udział Michała Niezabitowskiego w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

16 marca 2016 r. – Udział Prezydium Rady Młodych Naukowców w spotkaniu „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”

4 marca 2016 r. – Udział Rady Młodych Naukowców w obchodach jubileuszu 5-lecia inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki

3 marca 2016 r.VIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

29 lutego 2016 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Łukasza Michalczyka w posiedzeniu Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

24 lutego 2016 r. – Udział Justyny Możejko-Ciesielskej i Adama Płoszaja w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

22 lutego 2017 r. – Udział Przemysława Rumianka w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

18 lutego 2016 r.VII posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji

1 lutego 2016 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Katarzyny Kopeckiej-Piech w debacie „Perspektywy rozwoju humanistyki polskiej” zorganizowanej przez kierownictwo MNiSW

21 stycznia 2016 r.VI posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera dra Jarosława Gowina, a także prof. Jerzego Brzezińskiego (członka rzeczywistego PAN)

11 grudnia 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego w spotkaniu Akademii Młodych Naukowców i Uczonych we Wrocławiu

3 grudnia 2015 r.V posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera dra Jarosława Gowina, sekretarza stanu w MNiSW prof. Aleksandra Bobko, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzego Woźnickiego oraz dyrektor Departamentu Nauki MNiSW Magdaleny Maciejewskiej i z-cy dyrektor Agnieszki Stefaniak-Hrycko

12 listopada 2015 r.IV posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem prof. Jerzego Brzezińskiego z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

4 listopada 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Karoliny Czarneckiej w debacie „Konflikt czy sztafeta pokoleń” zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych PAN i Oddział PAN w Łodzi

27-28 października 2015 r. – Udział Przemysława Rumianka w konferencji Innovative Europe 2015

27 października 2015 r. – Spotkanie Emanuela Kulczyckiego (Przewodniczącego RMN) z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Ukraiński RMN reprezentowali: Yuriy Kraschchenko – Przewodniczący oraz Yuliya Ovchinnikova – Sektretarz

15 października 2015 r. – III posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michała Karońskiego

14 października 2015 r. – Udział Mariusza Pawlaka i Adama Szota w IV Kongresie Akademickich Biur Karier.

7 października 2015 r. – Udział Łukasza Michalczyka w uroczystości wręczenia nagród Narodowego Centrum Nauki.

21-22 września 2015 r. – Udział Adama Płoszaja w konferencji poświęconej Horyzontowi 2020 i Otwartej Nauce

17 września 2015 r. – II posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem dyrektor Departamentu Nauki MNiSW Magdaleny Maciejewskiej i z-cy dyrektor Agnieszki Stefaniak-Hrycko

16 września 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Łukasza Michalczyka w uroczystości rozdania „Diamentowych Grantów”

10 września 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego w posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

8 września 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego, Łukasza Michalczyka i Karoliny Czarneckiej w spotkaniu konsultacyjnym przedstawicieli środowiska naukowego z Kierownictwem MNiSW w sprawie rozporządzenie dotyczącego oceny parametrycznej

19 sierpnia 2015 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego i Łukasza Michalczyka w spotkaniu konsultacyjnym przedstawicieli środowiska naukowego z Kierownictwem MNiSW w sprawie rozporządzenie dotyczącego oceny parametrycznej

12 sierpnia 2015 r.I posiedzenie Rady Młodych Naukowców V kadencji, z udziałem sekretarza stanu w MNiSW prof. Marka Ratajczaka

 

Kalendarium Rady Młodych Naukowców IV Kadencji

22 stycznia 2015 r. – XIX posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

14 stycznia 2015 r. – Udział Jacka Lewickiego w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

11-12 grudnia 2014 r. – XVIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

26 listopada 2014 r. – Udział Piotra Oprochy w posiedzeniu Prezydium Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

26 listopada 2014 r. – Udział Piotra Oprochy w uroczystości wręczenia nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, za całokształt dorobku, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, Zamek Królewski w Warszawie

20 listopada 2014 r. – XVII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

19 listopada 2014 r. – Udział Piotra Oprochy i Kingi Kurowskiej w seminarium pn. „Zmiany w szkolnictwie wyższym: wnioski z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych”

6 listopada 2014 r. – Udział Piotra Oprochy i Karoliny Czarneckiej w debacie „Konflikt czy sztafeta pokoleń” zorganizownej przez Akademię Młodych Uczonych PAN i Oddział PAN w Łodzi

5 listopada 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego w Podkomisji stałej ds. nauki szkolnictwa wyższego

17-18 października 2014 r. – Udział Piotra Oprochy i Bożeny Tyliszczak w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Gdańska

16 października 2014 r. – XVI posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

15 października 2014 r. – XXI Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” w nowej formule, Uniwersytet Łódzki

11 października 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej w konferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Zawód naukowiec”, zorganizowanej na Politechnice Warszawskiej

8 października 2014 r. – Czat z Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Michałem Karońskim

30 września – 1 października 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej i Przemysława Korytkowskiego w konferencji „Innovative Europe” przy Europejskim Forum Nowych Idei

17 września 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego i Rafała Ruzika w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w MNiSW, prof. Markiem Ratajczakiem oraz przedstawicielami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Polityki Naukowej, ws. algorytmu dotacji statutowej

11 września 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej i Jacka Lewickiego w posiedzeniu  Sejmowej Podkomisji Stałej ENM ds. nauki i szkolnictwa wyższego

11 września 2014 r. – XV posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem Podsekretarza Stanu w MNiSW, prof. Włodzisława Ducha

28 sierpnia 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu  Sejmowej Podkomisji Stałej ENM ds. nauki i szkolnictwa wyższego poświęconemu rozpoczęciem prac podkomisji nad nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki i innych ustaw

18-19 sierpnia 2014 r. – XIV posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

23 lipca 2014 r. – Udział Bożeny Tyliszczak oraz Łukasza Michalczyka w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej ENM ds. nauki i szkolnictwa wyższego  poświęconemu pracom podkomisji nad nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki i innych ustaw

10 lipca 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu  Sejmowej Podkomisji Stałej ENM ds. nauki i szkolnictwa wyższego poświęconemu rozpoczęciem prac podkomisji nad nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki i innych ustaw

9 lipca 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP  poświęconemu poprawkom posłów w III czytaniu do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

13 czerwca 2014 r. – XIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

12 czerwca 2014 r. –  Przedstawiciele Rady Młodych Naukowców spotkali się z przedstawicielami Akademii Młodych Uczonych. Radę Młodych Naukowców reprezentowali dr hab. Piotr Oprocha, Przewodniczący RMN i dr Karolina Czarnecka, Zastępca Przewodniczącego RMN. Z ramienia AMU w spotkaniu uczestniczyli prof. Roman Szewczyk, Zastępca Przewodniczącego AMU, prof. Monika Kaczmarek, Zastępca Przewodniczącego-elekt AMU oraz dr hab. Jakub Fichna, Przewodniczący-elekt AMU.  Podczas spotkania omawiano możliwości i obszary przyszłej współpracy oraz czynny udział w debatach i seminariach AMU i RMN. Spotkanie odbyło się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

5 czerwca 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP poświęconemu zakończeniu prac podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

29 maja 2014 r. – XX Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Politechnice Opolskiej, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, FNP, RPK oraz laureatami programu TOP500 Innovators

29 maja 2014 r. – Udział przedstawicieli RMN w spotkaniu roboczym spotkaniu z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobinskiej z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetem Polityki Naukowej, Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołem ds. Dobrych Praktyk Akademickich ws. podziału dyscyplin naukowych oraz kariery naukowej w Polsce

29 maja 2014 r. – Spotkanie Piotra Oprochy i Kingi Kurowskiej z podsekretarz stanu w MNiSzW prof. Darią Nałęcz oraz przewodniczącym CK prof. Antonim Tajdusiem

27 maja 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP

23 maja 2014 r. – Spotkanie Bożeny Tyliszczak, Piotra Oprochy i Łukasza Michalczyka z przewodniczącym CK prof. Antonim Tajdusiem

22 maja 2014 r. – XII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z gościnnym udziałem prof. Michała Karońskiego, Przewodniczącego Rady NCN, prof. Jerzego Woźnickiego, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Iryny Degtyarovej, wiceprzewodniczącej Rady Młodych Naukowców z Dnietropietrowska

22 maja 2014 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej, Piotra Oprochy i Łukasza Michalczyka z sekretarzem stanu w MNiSzW prof. Marek Ratajczakiem

15 maja 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu plenarnym rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9 maja 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej i Przemysława Korytkowskiego w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP

6 i 7 maja 2014 r. – Udział Łukasza Michalczyka w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP

24 kwietnia 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w IV  Konferencji Centrum Analiz i Dialogu FRP, podsumowującej wyniki projektu pn. „Piąty poziom Krajowych Ram Kwalifikacji. Szkolnictwo wyższe”

23 kwietnia 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

22 kwietnia 2014 r. – XVIII Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

17 kwietnia 2014 r. – XI posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z gościnnym udziałem prof. Macieja Żylicza, Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

16 kwietnia 2014 r. – Udział Piotra Oprochy w spotkaniu Wielkanocnym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11-12 kwietnia 2014 r. – Udział Piotra Oprochy, Łukasza Michalczyka i Jacka Lewickiego w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z udziałem premiera Rządu RP Donalda Tuska oraz minister NiSzW prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej

10 kwietnia 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10 kwietnia 2014 r. – XVII Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

4 kwietnia 2014 r. – Udział Piotra Oprochy w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

3 kwietnia 2014 r. – Udział przedstawicieli RMN w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

26 marca 2014 r. – XVI Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce i Dzień Doktoranta” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK

20 marca 2014 r. – X posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

20 marca 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego oraz Łukasza Michalczyka w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

19 marca 2014 r. – Udział Piotra Oprochy oraz Łukasza Michalczyka w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

18 marca 2014 r. – Udział Jacka Lewickiego w seminarium Fundacji Rektorów Polskich nt. zmian systemowych w obszarze studiów doktoranckich

17 marca 2014 r. – Udział Krystyny Oracz w spotkaniu dotyczącym Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

13 marca 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej, Łukasza Michalczyka i Jacka Lewickiego w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP poświęconemu m.in. definicji młodego naukowca, interdyscyplinarności oraz problemom studiów doktoranckich

12-14 marca 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w Zgromadzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Białowieży

12 marca 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej oraz Adama Szota w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

6 marca 2014 r. – XV Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

26 lutego 2014 r. – Udział Emanuela Kulczyckiego w „Okrągłym Stole Humanistyki”

25 lutego 2014 r. – Spotkanie przedstawicieli RMN z Sekretarzem Stanu w MNiSW prof. Markiem Ratajczakiem, na spotkaniu omawiano definicję młodego naukowca

20 lutego 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej, Kingi Kurowskiej , Piotra Oprochy oraz Adama Szota w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP, dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw

20 lutego 2014 r.IX posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem prof. T. Kątckiego, przewodniczącego Rady Naukowej NCBR

13 lutego 2014 r. – Udział Piotra Oprochy w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6 lutego 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP poświęconemu informacji MNiSW nt. humanistyki

6 lutego 2014 r. – Spotkanie Przewodniczącego RMN, Piotra Oprochy z przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Martą Dendys

6 lutego 2014 r. – Udział Kingi Kurowskiej, Piotra Oprochy oraz Adama Szota w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży. Na komisji odbyło się pierwsze czytanie pakietu ustaw o nauce i szkolnictwie wyższym

30 stycznia 2014 r. – Udział Karoliny Czarneckiej w uroczystości ogłoszenia laureatów konkursu MNiSzW „Inkubator Innowacyjności”

30 stycznia 2014 r. – Udział  Karoliny Czarneckiej i Jacka Lewickiego w Forum Strategii Naukowej w Warszawie

16 stycznia 2014 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej, Marii Mosor, Jerzego Domżała oraz Piotra Oprochy z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszardem Czerniawskim. Spotkanie dotyczyło definicji „młodego naukowca”

16 stycznia 2014 r. – VIII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem nowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz przewodniczącego Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów, prof. Antoniego Tajdusia

8 stycznia 2014 r. – Udział Rafała Ruzika w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: – poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 1076, 1226, 1335, 1653), – senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1082), – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 1179), – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1638)

13-14 grudnia 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w spotkaniu roboczym Zespołu Ekspertów Bolońskich z udziałem podsekretarz stanu w MNiSzW prof. D. Nałęcz. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności zespołu kadencji 2011-13.

12 grudnia 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w seminarium Fundacji Rektorów Polskich pt. „Poziom 5 – brakujące ogniwo?”, poświęconemu perspektywom wprowadzenia nowego poziomu kształcenia w polskich uczelniach

5 grudnia 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

5 grudnia 2013 r. – VII posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem Podsekretarza Stanu w MNiSW, prof. Jacka Gulińskiego

3 grudnia 2013 r. – XIV Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

27 listopada 2013 r. – XIII Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

21 listopada 2013 r. – VI posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

15 listopada 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w seminarium bolońskim „Studia doktoranckie w rok po wprowadzeniu KRK”, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytet Śląski wKatowicach

14 listopada 2013 r. – Czat z prof. Michałem Karońskim, przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki

12-13 listopada 2013 r. – Udział Piotra Oprochy, Kingi Kurowskiej oraz Emanuela Kulczyckiego w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

7 listopada 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej oraz Rafała Ruzika w Konferencji inaugurującej program finansowania badań naukowych w UE – Horyzont 2020 w Polsce, z udziałem minister nauki prof. Barbary Kudryckiej oraz unijnej komisarz ds. innowacji i nauki Marie Geoghegan-Quinn. Konferencja odbyła sie w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

6 listopada 2013 r. – XII Seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW, NCBR, KPK oraz laureatami proogramu TOP500 Innovators

6 listopada 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w posiedzeniu podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP poświęconemu informacji MNiSzW nt. rozwoju i przyszłości Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych

26 października 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w Konferencji „Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich: praktyka, etyka, finansowanie”, która odbywała się w Warszawie na AON oraz SWPS

23 października 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży

23 października 2013 r. – Udział Karoliny Czarneckiej, Kingi Kurowskiej, Marii Mosor, Magdaleny Stobińskiej, Piotra Oprochy oraz Jerzego Domżała w spotkaniu Noblistów z młodymi naukowcami na Zamku Królewskim. Spotkanie towarzyszyło XIII Światowemu Szczytowi Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla

18-20 października 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej z Zjeździe Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

17 października 2013 r. – V posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

13-15 października 2013 r. – Udział Piotra Oprochy w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, na Politechnice Opolskiej

10 października 2013 r. – Udział Piotra Oprochy w posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, na którym dyskutowane były propozycje RMN zmian w programach

1 października 2013 r. – Spotkanie Jerzego Domżała oraz Łukasza  Michalczyka z posłanką Katarzyną Matusik-Lipiec

1 października 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej

27 września 2013 r. – Udział Marii Mosor w e-debacie „Rola uczelni ekonomicznych w komercjalizacji badań naukowych”, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

27 września 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w Konferencji University Recognition of Prior Learning Centres: Making Lifelong Learning a Reality, zorganizowanej w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

24 września 2013 r. – Udział Piotra Oprochy oraz Kingi Kurowskiej w Konferencji „Nauka i szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesności”, zorganizowanej przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych

12 września 2013 r.IV posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji

11 września 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

30 sierpnia 2013 r. – Spotkanie Piotra Oprochy oraz Kingi Kurowskiej z Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztofem J. Kurzydłowskim

XX sierpnia 2013 r. – Spotkanie Piotra Oprochy z szefową Gabinetu Politycznego Ministra, Magdaleną Kulą

31 lipca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w Bayer Anniversary Tour, z okazji 150-lecia firmy Bayer, Warszawa

12 lipca 2013 r.III posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem Podsekretarza Stanu w MNiSW prof. Marka Ratajczaka oraz Przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego

11 lipca 2013 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej oraz Piotra Oprochy w Krajowym Punkcie Kontaktowym zwicedyrektor KPK Anną Wiśniewską oraz Moniką Kornacką, spotkanie dotyczyło współpracy RMN z KPK

11 lipca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej oraz Piotra Oprochy w audycji w Polskim Radiu 24

11 lipca 2013 r. – Udział Przemysława Korytkowskiego w posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP

11 lipca 2013 r. – Udział Piotra Oprochy w Seminarium eksperckim Kancelarii Prezydenta RP pt „Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego”, Pałac Prezydencki

11 lipca 2013 r. – Spotkanie Piotra Oprochy z Dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW, panią Magdaleną Maciejewską

8-10 lipca 2013 r. – Udział Karoliny Czarneckiej, Jerzego Domżała, Przemysława Korytkowskiego oraz Bartosza Sołowieja w I Zlocie Absolwentów Programu TOP 500 Innovators, w Ożarowie Mazowieckim

3 lipca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w spotkaniu z uczestnikami konferencji „Nauka i biznes – Pomost młodych Polonia – Polska”, zorganizowanej przy II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, Politechnika Warszawska

3 lipca 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w konferencji „Polska Rama Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie z perspektywy europejskiej”, Warszawa

25 czerwca 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w konferencji „Przenoszenie osiągnięć w uczeniu się w Polsce i Europie”, Warszawa

20 czerwca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP

18 czerwca 2013 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej z prezydentem Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC, Slobodanem Radicevem

12 czerwca 2013 r. – Udział Karoliny Czarneckiej oraz Piotra Oprochy w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy pn. „Jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym – europejskie przykłady i możliwości dla Polski”, Centrum Nauki Kopernik

11 czerwca 2013 r. – II posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marii Elżbiety Orłowskiej

6-8 czerwca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Koszalińskiej

3 czerwca 2013 r. – Spotkanie dr hab. Piotra Oprochy oraz dr Piotra Bajora z Przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Michałem Karońskim, w Krakowie

23 maja 2013 r. – I posiedzenie Rady Młodych Naukowców IV kadencji, z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej

 

Kalendarium Rady Młodych Naukowców III Kadencji

26 kwietnia 2013 r. – Udział dr. Piotra Bajora oraz mgr inż. Kingi Kurowskiej w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, AGH w Krakowie

25 kwietnia 2013 r. – Udział dr hab. Jakuba Fichny w Seminarium „R&D w uczelniach”, w Pałacu Prezydenckim

24 kwietnia 2013 r. – Opublikowanie poradnika z zakresu przygotowywania wniosków grantowych „Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik RMN”

24 kwietnia 2013 r. – Dwunaste posiedzenie Rady Młodych Naukowców z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

19 kwietnia 2013 r. – Udział Przewodniczącego RMN dr. Piotra Bajora w III Sympozjum „Financing and Deregulation in Higher Education System, zorganizowanym przez Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich wraz Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

18 kwietnia 2013 r. – I Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”

16-17 kwietnia 2013 r. – X Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” w Szczecinie

12 kwietnia 2013 r. – IX Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie w Białymstoku z udziałem m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką, Przewodniczącego Rady NCN prof. Michałem Karońskim, Dyrektorem NCBR prof. Krzysztofem Kurzydłowskim

5 kwietnia 2013 r. – Spotkanie prezydium RMN z Sekretarz Stanu w MNiSW, prof. Marią Elżbietą Orłowską

5 kwietnia 2013 r. – Jedenaste posiedzenie Rady Młodych Naukowców

4 kwietnia 2013 r. – Udział dr hab. Jakuby Fichna w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Na komisji została przedstawiona informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. funkcjonowania ustawy „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tutułach w zakresie sztuki”

18 marca 2013 r. – Udział Jacka Lewickiego w konferencji „Weryfikacja efektów kształcenia w szkolnictwie wyższym” organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych

15 marca 2013 r. – VIII Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

15 marca 2013 r. – Udział dr inż. Jerzego S. Respondka na gali w Zamku Królewskim, z okazji 20-lecia Olimpiady Informatycznej. Na uroczystości byli obecni m.in. laureaci olimpiady oraz najwybitniejsi polscy informatycy

7 marca 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej oraz Jacka Lewickiego w Targach CeBIT w Niemczech, Hanower

6 marca 2013 r. – Dziesiąte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

5 marca 2013 r. – VII Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

1 marca 2013 r. – VI Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

19 lutego 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej oraz dr. Bartosza Lisa w audycji w Polskim Radiu 24. Podczas audycji radiowej przedstawiciele RMN opowiedzieli o działalności Rady

15 lutego 2013 r. – Udział Kingi Kurowskiej i Jacka Lewickiego w debacie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w ramach projektu Polskie Puzzle pt. „Czy polska nauka idzie w las?”. Debata dotyczyła stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz w jakim stopniu odpowiada ona na potrzeby nowoczesnego przemysłu i usług. Uczestnicy zastanowiali się również nad możliwościami współpracy biznesu z ośrodkami naukowymi. Podstawą do rozważań były wyniki badań przeprowadzonych przez studentów z Koła Psychologii Ekonomicznej Moderator na młodzieży akademickiej, a dotyczyły oceny szkolnictwa wyższego, jakości procesu kształcenia i stopnia przygotowania młodego pokolenia do kariery zawodowej.

13 lutego 2013 r. – Dziewiąte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

12 lutego 2013 r. – Udział przedstawicieli Rady Młodych Naukowców w spotkaniu promującym kalendarz kampanii społecznej „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka.”

12 lutego 2013 r. – Spotkanie dr. Piotra Bajora oraz Kingi Kurowskiej z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marią Orłowską. Spotkanie dotyczyło bieżącej działalności RMN.

7 lutego 2013 r. – Udział dr. Piotra Bajora oraz Kingi Kurowskiej w Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Komisja dotyczyła projektu założeń nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym oraz nauce.

30 stycznia 2013 r. – V Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

24 stycznia 2013 r. – IV Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Politechnice Wrocławskiej z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

17 stycznia 2013 r. – Ósme posiedzenie Rady Młodych Naukowców

10 stycznia 2013 r. – Czat z prof. Michałem Karońskim, Przewodniczącym Rady NCN, poświęcony aktualnym programom Narodowego Centrum Nauki

10 stycznia 2013 r. – Udział mgr inż. Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas której omawiana była bieżąca sytuacja szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

19 grudnia 2012 r. – Udział Przewodniczącego RMN dr. Piotra Bajora w uroczystości wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie

14 grudnia 2012 r. – III Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z udziałem Członków Rady NCN, Koordynatorów dyscyplin NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz laureatów programów stypendialnych i grantów

12 grudnia 2012 r. – Siódme posiedzenie Rady Młodych Naukowców

7-9 grudnia 2012 r. – Udział przedstawicieli RMN w XIII Krajowym Zjeździe Doktorantów w Krakowie. Podczas Zjazdu dr Piotr Bajor, mgr inż. Kinga Kurowska oraz mgr Jacek Lewicki odebrali wyróżnienia przyznane przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów za dotychczasową działalność na rzecz środowiska doktorantów. Uhonorowany został także mgr inż. Piotr Koza, Członek RMN I kadencji.

26 listopada 2012 r. – II Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z udziałem przedstawiciela Rady NCN, przedstawiciela MNiSW oraz laureatów programów i stypendiów ministra

23-24 listopada 2012 r. – Udział mgr inż. Kingi Kurowskiej oraz dr. Piotra Bajora w plenarnym zgromadzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie, zorganizowanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskową Akademię Techniczną

22 listopada 2012 r. – Udział mgr inż. Kingi Kurowskiej w Gali wręczenia nagród w piątej edycji konkursu Elsevier-Perspektywy Research Excellence Awards w Warszawie

21 listopada 2012 r. – Udział dr. hab. Michała Matuszewskiego we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki. Na posiedzeniu rozpatrywano informację Prezesa Urzędu Patentowego RP o wpływie ochrony własności intelektualnej i działalności urzędu na rozwój polskiej gospodarki.

15 listopada 2012 r. – Szóste posiedzenie Rady Młodych Naukowców

14 listopada 2012 r. – I Seminarium Szkoleniowo-Dyskusyjne z cyklu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” na Politechnice Warszawskiej z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW, prof. Jacka Gulińskiego, Przewodniczącego Rady NCN, prof. Michała Karońskiego, jak również przedstawicieli NCBR, MNiSW i Stowarzyszenia TOP 500 Innovators

31 października 2012 r. – Udział mgr inż. Kingi Kurowskiej i dr. hab. Jakuba Fichny w spotkaniu w MNiSW z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarą Kudrycką. W trakcie spotkania omówiono dotychczasową działalność RMN III kadencji, a także poruszono kwestie realizacji nowych inicjatyw Rady.

30 października 2012 r. – Udział mgr inż. Kingi Kurowskiej, dr. hab. Jakuba Fichny i mgr. Jacka Lewickiego w spotkaniu z Przewodniczącym KRASP, prof. Wiesławem Banysiem, na Uniwersytecie Śląskim

25 października 2012 r. – Udział dr. inż. Jerzego Respondka i dr. inż. Rafała Ruzika w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dotyczącym rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013

21 października 2012 r. – Dr inż. Jerzy S. Respondek, laureat nagrody „Polityki” w 2008 r., reprezentował RMN na gali wręczania tegorocznych nagród naukowych tygodnika POLITYKA. Przyznano pięć nagród dla młodych naukowców, po jednej w każdej grupie nauk. O wyborze laureatów zadecydowała kapituła profesorska oraz obywatelska, skupiająca znane postaci polityki oraz kultury. MNiSW reprezentowała na uroczystości podsekretarz stanu Dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.

11 października 2012 r. – Piąte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

5-6 października 2012 r. – Udział Jacka Lewickiego w spotkaniu roboczym Zespołu Ekspertów Bolońskich. Podczas spotkania omawiane były m.in. doświadczenia z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, problematyka umiędzynarodowienia działalności szkół wyższych, akredytacja instytucjonalna, czy kwestia związana z tzw. trzecią misją uczelni. W bieżącym roku akademickim kontynuowane będą seminaria poświęcone ramom kwalifikacji oraz spotkania z młodzieżą licealną wybierającą się na studia.

5 października 2012 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej z agencją reklamową Victoria Promotion z grupy V5, w sprawie systemu identyfikacji wizualnej RMN

5 października 2012 r. – Spotkanie z sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Marią Elżbietą Orłowską, Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr. Piotra Bajora oraz dr. Bartłomieja Lisa. W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie współpracy Rady Młodych Naukowców z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy realizacji projektów „Mechanizmy finansowania badań młodych uczonych w Polsce” oraz Forum Młodych Uczonych. Omówiono również działania zmierzające do zwolnienia z podatku stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców, zakładaną nowelizację Ustawy o zasadach finansowania nauki, a także dyskutowano o systemach finansowania badań oraz modelach awansu naukowego w poszczególnych państwach na świecie.

1 października 2012 r. – Udział Kingi Kurowskiej w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Politechnice Wrocławskiej. Na tej właśnie uczelni nowy rok akademicki zainaugurowała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka.

27 września 2012 r. – Udział Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr. Piotr Bajora w Polsko-Rosyjskiej Wymianie Młodzieżowej w ramach projektu „Different Cultures. One Goal”, finansowanego przez Program „Młodzi w Działaniu”. W trakcie spotkania Przewodniczący RMN zaprezentował rosyjskim partnerom przeprowadzoną w ostatnich latach reformę systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr Piotr Bajor omówił miejsce i rolę Rady Młodych Naukowców w nowym systemie organizacji szkolnictwa wyższego oraz realizowane przez nią projekty na rzecz środowiska młodych naukowców.

27 września 2012 r. – Spotkanie w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie Przewodniczącego Rady Młodych Naukowców dr. Piotra Bajora z Przewodniczącym Rady NCN Prof. dr. hab. Michałem Karońskim. W trakcie spotkania omówiono uwagi RMN w zakresie funkcjonowania poszczególnych konkursów agencji (zob. Uchwała nr 5 Rady Młodych Naukowców z dnia 27 lipca 2012 r.), założenia stypendium doktorskiego NCN oraz współpracy przy realizacji projektu Rady Młodych Naukowców „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”.

26 września 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej i dr. Piotra Bajora w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. W trakcie posiedzenia omówione zostały kwestie systemowych rozwiązań wspierania komercjalizacji i transferu technologii w świetle pakietu ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego oraz problemów występujących w procesie realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych finansowanych z programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko. W drugiej części posiedzenia Komisji omówiono kwestie realizacji wniosków i postulatów dotyczących funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki, zgłoszonych podczas wyjazdowego posiedzenia Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie w dniu 5 czerwca 2012 r.

13 września 2012 r. – Czwarte posiedzenie Rady Młodych Naukowców

12 września 2012 r. – Spotkanie robocze sekretarz stanu prof. Marii Elżbiety Orłowskiej z Prezydium RMN: mgr inż. Kingą Kurowską, dr. hab. Jakubem Fichną oraz dr. Piotrem Bajorem. W trakcie spotkania przekazano Pani Minister informacje o bieżących pracach Rady Młodych Naukowców ze szczególnym uwzględnieniem uwag Rady dotyczących konkursów i stypendium doktorskiego NCN, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia oraz uwag dotyczących nowelizacji Ustawy o zasadach finansowania nauki. Omówiono również nowe projekty Rady Młodych Naukowców, w tym m.in. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców” oraz „Forum Młodych Uczonych”.

11 września 2012 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Na posiedzeniu została przedstawiona Informacja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat systemu wsparcia komercjalizacji i transferu technologii w świetle pakietu ustaw reformujących system nauki i szkolnictwa wyższego oraz stosowanej praktyki.

31 sierpnia 2012 r. – Spotkanie Kingi Kurowskiej z przewodniczącym Kunsill Studenti Universitariji (KSU), Mario Cachia, w Uniwersytecie na Malcie, w Msida (Malta). Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy Rady Młodych Naukowców z KSU (organizacją reprezentującą wszystkich studentów i doktorantów na Malcie). KSU wyraziło duże zainteresowanie działalnością RMN i potwierdziło chęć pomocy w utworzeniu organizacji reprezentującej młodych naukowców na Malcie, gdyż aktualnie taka nie istnieje.

27-28 lipca 2012 r. – Udział Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz w Konferencji „Porozumienia Lokalne Samorządów Doktoranckich oraz Doktoranckie Porozumienia Branżowe – Modele, Funkcjonowanie, Przyszłość” w Gdańsku. Podczas zarządu zostały omówione sprawy bieżące funkcjonowania KRD, natomiast w trakcie konferencji przedstawiciele porozumienia wygłosili prezentacje dotyczące aktów prawnych, dotychczasowego funkcjonowania oraz planów dalszej działalności. Odbyła się również debata na temat roli i celów porozumień lokalnych i branżowych.

23 lipca 2012 r. – Spotkanie mgr Kingi Kurowskiej i dr. Piotra Bajora z przedstawicielką Rady Młodych Naukowców z Dniepropietrowska – dr Iryną Diehtarową. Podczas rozmów poruszono kwestie sytuacji młodych naukowców w obu państwach, szczególnie w zakresie rozwoju kariery naukowej, a także transparentności finansowania badań naukowych. Poruszono również kwestie dotychczasowej działalności Rady Młodych Naukowców oraz potencjalne kierunki współpracy z ukraińskim organem reprezentującym młodych uczonych.

12 lipca 2012 r. – Trzecie posiedzenie Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem sekretarz stanu prof. Marii Elżbiety Orłowskiej oraz Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. Michała Karońskiego

25 czerwca 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej oraz dr. Piotra Bajora w seminarium “Uniwersytet XXI wieku”, zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP. Posiedzenie otworzyli sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz doradca Prezydenta RP prof. Maciej Żylicz. W trakcie seminarium przedstawiono prezentacje na temat: odpowiedzialności uniwersytetów wobec podatnika oraz alternatywnego modelu zarządzania uniwersytetami, konsolidacji uniwersytetów w wybranych ośrodkach akademickich, warunków i zasad systemu odpłatności za studia. Spotkanie zakończyła wspólna debata.

22-24 czerwca 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej w ogólnopolskiej konferencji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pn. ,,Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Rok pod rządami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”. W szeregu paneli związanych z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Kinga Kurowska była prelegentem w sesjach dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich oraz ekspertów doktoranckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

20 czerwca 2012 r. – Drugie posiedzenie Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem sekretarz stanu prof. Marii Elżbiety Orłowskiej oraz Dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej Pani Magdaleny Maciejewskiej. Na posiedzeniu jednogłośnie przyjęto regulamin działania Rady Młodych Naukowców, jak również omówiono główne kierunki aktywności Rady III kadencji wraz z podziałem zadań na poszczególne zespoły w ramach RMN. Poruszono także kwestię opodatkowania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców, która w dalszym ciągu pozostaje nieuregulowana na poziomie ogólnokrajowym. Swoje stanowisko w tej sprawie Rada przekazała Dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej, p. Magdalenie Maciejewskiej, która poinformowała o podjętych przez resort działaniach w kierunku zwolnienia od podatku ww. stypendiów. Na posiedzeniu dyskutowano także, przed planowanym na kolejnym posiedzeniu spotkaniem z Przewodniczącym Rady NCN, prof. Michałem Karońskim, zagadnienie stypendiów doktorskich NCN, które mają być przyznawane na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki oraz programów NCN skierowanych do młodych uczonych.

18 czerwca 2012 r. – Spotkanie Prezydium Rady Młodych Naukowców z minister Elżbietą Orłowską, w MNiSW. W trakcie spotkania przedstawione zostały plany działalności RMN trzeciej kadencji, przede wszystkim w odniesieniu do identyfikowania barier w rozwoju młodych naukowców, przybliżania badaczom mechanizmów finansowania nauki, a także rozpowszechnienia informacji dotyczącej działalności i zadań RMN w środowisku naukowym.

14-16 czerwca 2012 r. – Udział mgr. Jacka Lewickiego i dr. Piotra Bajora w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W trakcie posiedzenia podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Jacek Guliński, przedstawił zmiany w funduszach europejskich na badania i rozwój w perspektywie 2014-2020. Następnie przeprowadzono dyskusje nt. współpracy między uczelniami a biznesem z udziałem przedsiębiorców. W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński i Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk podsumowali dotychczasową działalność Centrum. Z kolei prezentację poświęconą funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawił wicedyrektor Leszek Grabarczyk. Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. Maciej Zabel oraz członek KEJN prof. Stanisław Kistryn poinformowali zgromadzonych o założeniach i stanie prac nad nowymi zasadami parametryzacji jednostek naukowych. W ostatniej części posiedzenia wybrano nowe władze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na kadencję 2012-2016 (Przewodniczącym został prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

14 czerwca 2012 r. – Udział dr. hab. Jakuba Fichny w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Łodzi. W trakcie posiedzenia m.in. omówiono stan prac w zakresie zmian przepisów prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności RGNiSzW w 2011 r.

5 czerwca 2012 r. – Udział dr. Piotra Bajora w posiedzeniu wyjazdowym sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie. W posiedzeniu wzięła udział sekretarz stanu w MNiSW, prof. Maria Elżbieta Orłowska. W trakcie obrad prof. Andrzej Jajszczyk – dyrektor NCN oraz prof. Michał Karoński – przewodniczący Rady NCN przedstawili prezentacje na temat Narodowego Centrum Nauki. Poinformowano o poszczególnych etapach tworzenia agencji i zaplanowanym budżecie w 2012 r. na jej funkcjonowanie. Profesorowie podkreślili wysoką liczbę projektów obsługiwanych przez pracowników administracyjnych NCN w porównaniu z analogicznymi instytucjami na świecie. W podsumowującym dyskusję wystąpieniu Przewodnicząca Podkomisji, poseł Krystyna Łybacka, podzieliła pozytywne opinie dotyczące funkcjonowania NCN, jednak zwróciła uwagę na niezbędne zmiany dotyczące systemu grantowego w Polsce, związane m.in. z potrzebą zwolnienia zakupu aparatury, w ramach konkursów, z części przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i uproszczenia procedury odwoławczej.

31 maja – 2 czerwca 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie, na którym wybrano nowe władze KRPUT (Przewodniczącym został prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej) oraz podsumowano kadencję 2008-2012, a także zarysowano plan działalności na najbliższe cztery lata. Rektorzy – członkowie KRPUT oraz zaproszeni goście wizytowali DTU (Duński Uniwersytet Techniczny), gdzie spotkali się z Wiceprezydentem tej uczelni i wysłuchali prezentacji na temat jej funkcjonowania.

30 maja 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej i dr. Piotra Bajora w finałowej gali III edycji konkursu „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz magazyn ELLE. Podczas uroczystości wręczono 10 nagród wybitnym studentkom prowadzącym badania naukowe w zakresie chemii, biologii, medycyny i fizyki.

25 maja 2012 r. – Udział mgr Kingi Kurowskiej w posiedzeniu plenarnym i jubileuszu 15-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie. W trakcie sesji miały miejsce: wystąpienia minister Barbary Kudryckiej, Przewodniczącej Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów – prof. Heleny Nazare i minister Krystyny Szumilas; prezentacja prof. Marka Niezgódki na temat otwartości nauki i dostępu do wszystkich prac naukowych on-line; prezentacja założeń oceny parametrycznej w 2013 r. przedstawiona przez prof. prof. Macieja Zabla i Stanisława Kistryna z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. W trakcie obrad wybrano nowe władze KRASP na kadencję 2012-2016 (Przewodniczącym został prof. Wiesław Banyś pełniący funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego).

16 maja 2012 r. – Inauguracyjne posiedzenie Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W posiedzeniu uczestniczyli: prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Marek Ratajczak, podsekretarz stanu w MNiSW, a także dr hab. Justyna Zając, przewodnicząca Rady Młodych Naukowców II kadencji. Pani Minister wręczyła powołania nowym członkom Rady, gratulując wyboru do jedynego przedstawicielskiego organu młodych naukowców i zwracając uwagę na dużą aktywność RMN II kadencji. Prof. Kudrycka zaznaczyła, że dużym wyzwaniem dla nowo powołanych członków Rady jest budowa silnej marki młodych naukowców w Polsce i wyraziła zadowolenie, że zadanie to będą realizowali wybitni przedstawiciele młodego pokolenia uczonych, wśród których znaleźli się m.in. laureaci rządowego programu TOP 500 Innovators, nagród i stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, nagród rektorów i programów ministra. Na pierwszym posiedzeniu wybrano prezydium nowej Rady Młodych Naukowców. Przewodniczącym został dr Piotr Bajor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wiceprzewodniczącymi: mgr inż. Kinga Kurowska reprezentująca Politechnikę Warszawską oraz dr hab. Jakub Fichna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

26 kwietnia 2012 r. – Powołanie Rady Młodych Naukowców III kadencji zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W skład Rady weszło 18 młodych naukowców reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju.