Polskie Radio 24 – 11 lipca 2013 r.

Przedstawiciele RMN w Polskim Radiu 24 o PZP oraz planowanych działaniach Rady

11 lipca 2013 r. przedstawiciele RMN gościli u Jacka Cholewińskiego w Polskim Radiu 24.

Pełny zapis audycji: 

http://www.polskieradio.pl/130/2351/Artykul/885823,Korzystne-dla-nauki-zmiany-w-prawie

„Dotychczasowe procedury bardzo spowalniały pracę naukowców, ponieważ nawet przy stosunkowo niewielkich zakupach musieli oni czekać na rozstrzygnięcie przetargu. Petycję dotyczącą wprowadzenia zmian podpisało 3000 osób, między innymi rektorów i profesorów.

– Na facebooku przeprowadzono bardzo głośną akcję pod hasłem „Prawo zamówień publicznych wiąże ręce polskiej nauce” – mówi Piotr Oprocha z Rady Młodych Naukowców.

Rada Młodych Naukowców to organ doradczy, który dąży do usunięcia barier stojących przed naukowcami. Kinga Kurowska podkreśla, że dzięki wspomaganiu polskiej nauki możemy wiele zyskać, ponieważ jest ona siłą napędową gospodarki.

– Dobrze, że od jakiegoś czasu w mediach coraz więcej mówi się o Polskiej nauce. Promowanie osiągnięć polskich naukowców jest bardzo ważne, a naprawdę mamy się czym chwalić.”

Napisano w Media o nas