Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego

Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła możliwość obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA i SONATA BIS (od jedenastej edycji konkursu Sonata i szóstej Sonata Bis).

Podmiot może otrzymać środki na obniżenie o 50% pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego jako pracownik naukowo-dydaktyczny (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), w wysokości 100 zł na każdą godzinę obniżenia pensum.

Rada Młodych Naukowców wyraziła swoje postulaty w uchwałach:

  • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/1 z 31 października 2015 r. w sprawie uwag RMN do regulaminów konkursów grantowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki
  • Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 5/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uwag do zasad organizowania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych