Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego

Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła możliwość obniżenia pensum dydaktycznego kierownika projektu realizującego grant w ramach konkursu SONATA i SONATA BIS (od jedenastej edycji konkursu Sonata i szóstej Sonata Bis).

Podmiot może otrzymać środki na obniżenie o 50% pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego jako pracownik naukowo-dydaktyczny (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), w wysokości 100 zł na każdą godzinę obniżenia pensum.

Rada Młodych Naukowców wyraziła swoje postulaty w uchwałach: