Zmiany w postępowaniach konkursowych NCN

 • Poprzez działania RMN IV kadencji, Rada NCN przychyliła się do wprowadzenia zmian w harmonogramach i regulaminach postępowań konkursowych w następujących kwestiach:
  • terminy zakończenia konkursu zostały wpisane do harmonogramu i regulaminów;
  • możliwości ustosunkowania się do  recenzji w sytuacji ponownego składaniu wniosku grantowego;
  • uwzględnienia w formularzach wniosków  w systemie OSF urlopów macierzyński i wychowawczych oraz urlopów na prawach wyżej wymienionych;
  • wprowadzeniu zmian w regulaminie konkursu FUGA dotyczących oceny realizacji projektów przez wnioskodawców.
 • Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Nauki organizowaliśmy szkolenia „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce” w miastach uniwersyteckich na terenie całego kraju.
 • Uczestniczyliśmy w organizacji Dni NCN w Lublinie w dniach od 9-10 kwietnia 2014 roku.