Open Access

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę nr 10/2020 z dnia 5 września 2020 r. w sprawie kosztów publikacji w otwartym dostępie w Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały, która dostępna jest w dwóch językach:

„Komisja Europejska popiera politykę otwartego dostępu, jest świadoma rosnących kosztów publikacji naukowych, jednak do tej pory to instytucje naukowe na szczeblu krajowym negocjują z wydawcami, co ogranicza możliwość prowadzenia otwartej publicznej debaty na temat praktyk cenowych stosowanych przez wydawców” – napisała komisarz Mariya Gabriel w odpowiedzi na interpelację poseł M. Adamowicz i uchwałę RMN nr 10/2020 w sprawie kosztów publikacji w otwartym dostępie Unii Europejskiej. Naszym zdaniem nadszedł czas, aby inicjatywa wspólnych negocjacji z wydawcami wyszła ze strony agencji zrzeszonych w cOAlition S i była prowadzona we współpracy z Komisją Europejską. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005700-ASW_PL.html 

 

“The European Commission has been a strong supporter of open access policy and is aware of the rising costs in scholarly publishing, although agreements and prices are currently negotiated at national level by research institutions, which minimises the possibility to have a public and open debate on the practice of pricing in the publishing businesses” – European Commissioner Mariya Gabriel answered the parliamentary question of M. Adamowicz and our resolution 10/2020 on costs of the open access publications in the European Union. We still postulate a common initiative of granting agencies associated in the cOAlition S and the European Commission to negotiate better pricing practices regarding scientific publications.  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005700-ASW_EN.html