Podstawowe informacje

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zarządzenia.

Największe sukcesy

 • Zmiana regulaminów programach w Iuventus Plus, Diamentowy Grant, Mobilność Plus
 • Zmiana definicji młodego naukowca
 • Wprowadzenie zmian w wymogach habilitacyjnych
 • Zwolnienie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców z podatku
 • Zwolnienie stypendiów w ramach programu Erasmus+ z podatku
 • Wprowadzenie programu Sonata Bis w Narodowym Centrum Nauki
 • Możliwość zatrudniania personelu pomocniczego w programach Sonata Bis i Maestro
 • Możliwość obniżenia pensum dydaktycznego w programach Sonata i Sonata Bis
 • Usprawnienia na etapie ubiegania się o granty NCN i ich realizacji
 • Organizacja cyklu Seminariów szkoleniowo-dyskusyjnych pn. „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”
 • Organizacja Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”
 • Współorganizacja debaty „Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce”

Zadania

 • Identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;
 • Przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;
 • Przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;
 • Wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
 • Wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.