Poprzednie kadencje_all

III Kadencja (26.04.2012 r. – 26.04.2013 r.)

1

 1. dr Piotr Bajor – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński –przewodniczący Rady;
 2. dr Grzegorz Władysław Basak – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 3. dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński;
 4. dr hab. inż. Agata Chmurzyńska – Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 5. dr hab. Jakub Fichna – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi – wiceprzewodniczący Rady;
 6. dr Sylwia Freza – Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 7. dr Paweł Gajdanowicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;
 8. dr Marcin Andrzej Grabowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 9. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki;
 10. mgr inż. Kinga Kurowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska – wiceprzewodnicząca Rady;
 11. mgr Jacek Lewicki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński;
 12. dr Bartłomiej Lis – Instytut Archeologii i Etnologii PAN;
 13. dr hab. Michał Matuszewski – Instytut Fizyki PAN;
 14. dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. – Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;
 15. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 16. dr inż. Jerzy Respondek – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska;
 17. dr inż. Rafał Maciej Ruzik – Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska;
 18. dr Justyna Ziółkowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

II Kadencja (29.03.2011 r. – 29.03.2012 r.) 

 1.  dr Piotr Bajor – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – wiceprzewodniczący Rady;
 2.  dr Tomasz Bilczewski – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. dr inż. Joanna Grażyna Chwiej – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie;
 4. dr Marcin Andrzej Grabowski – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 5. dr Katarzyna Januszkiewicz – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 6. dr Łukasz John – Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 7. dr hab. Przemysław Tadeusz Marciniak – Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego;
 8. dr Urszula Markowska-Manista – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej;
 9. dr inż. Artur Podhorodecki – Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej;
 10. dr Andrzej Raszkowski – Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 11. dr Anna Stępień-Sporek – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – wiceprzewodnicząca Rady;
 12. dr inż. Izabela Maria Szczerbal – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 13. dr Tomasz Jerzy Szutkowski – Wydział Filologii Uniwersytetu Szczecińskiego;
 14. dr hab. Justyna Zając – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – przewodnicząca Rady;
 15. dr Michał Zieliński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I Kadencja (1.02.2010 r. – 1.02.2011 r.)

 1.  dr Dominik Antonowcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjologia
 2. dr Marcin Binkowski, Uniwersytet Śląski, inżynieria biomedyczna
 3. dr Artur Czupryn, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, biologia
 4. dr hab. Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, biologia molekularna
 5. dr Barbara Fryzeł, Uniwersytet Jagielloński, ekonomia, zarządzanie
 6. dr hab. Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN, chemia fizyczna
 7. dr hab. Ewa Jankowska, Akademia Medyczna we Wrocławiu, medycyna
 8. dr Katarzyna Kijania-Placek, Uniwersytet Jagielloński, filozofia
 9. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, Politechnika Gdańska, Institute for Transuranium Elements, JRC, European Commission, fizyka
 10. mgr inż. Piotr Koza, Politechnika Warszawska, geodezja
 11. dr Wojciech Kulesza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, psychologia
 12. dr inż. Karolina Kurtz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budownictwo, architektura
 13. dr hab. Hanna Mamzer, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjologia – Przewodnicząca Rady
 14. dr Dominika Nowis, Warszawski Uniwersytet Medyczny, medycyna
 15. dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa, ekonomia
 16. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, budowa i eksploatacja maszyn
 17. dr hab. Konrad Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, medycyna
 18. dr hab. Monika Szczepaniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nauki filologiczne
 19. dr hab. Justyna Zając, Uniwersytet Warszawski, politologia
 20. dr Tomasz Zalasiński, Uniwersytet Wrocławski, prawo