Utrzymanie Preludium wśród konkursów Narodowego Centrum Nauki

Rada Młodych Naukowców apelowała w uchwale nr 15/2019 do władz Narodowego Centrum Nauki o utrzymanie w systemie wsparcia badań podstawowych programu Preludium. Wskazywaliśmy, że potrzebne jest utrzymanie obecnej alokacji finansowej programu Preludium i nie obniżanie jej na rzecz programu Preludium BIS. Postulat uzasadnialiśmy tym, że program Preludium daje doktorantom możliwość nabycia kompetencji naukowych i zarządczych w zakresie kierowania własnym projektem badawczym.

Narodowe Centrum Nauki przychyliło się do naszego postulatu i zarówno w 2020, jak i 2021 roku utrzymało wśród planowanych programów konkurs Preludium, którego najbliższy nabór rozpocznie się 15 marca 2021 r.

Uchwała RMN nr 15/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie propozycji zmian w programie Preludium BIS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki: LINK

Planowany harmonogram konkursów NCN w 2021 roku: LINK