V kadencja RMN

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w siedzibie resortu nauki zainaugurowała działalność Rada Młodych Naukowców V kadencji. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu prof. dr hab. Marek Ratajczak.

 1. Dr hab. Robert CZAJKOWSKI – Uniwersytet Gdański;
 2. Dr n. med. Karolina CZARNECKA – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 3. Dr hab. inż. Karol FIJAŁKOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 4. Dr Aleksandra GLISZCZYŃSKA-GRABIAS – Poznański Oddział Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie;
 5. Dr hab. n. farm. Sebastian GRANICA – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 6. Dr hab. n. med. Miłosz JAGUSZEWSKI – Gdański Uniwersytet Medyczny;
 7. Dr Katarzyna KOPECKA-PIECH – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
 8. Dr hab. Emanuel KULCZYCKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 9. Dr hab. Łukasz MICHALCZYK – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 10. Dr inż. Justyna MOŻEJKO-CIESIELSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 11. Dr inż. Michał NIEZABITOWSKI – Politechnika Śląska w Gliwicach;
 12. Dr inż. Mariusz PAWLAK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 13. Dr Adam PŁOSZAJ – Uniwersytet Warszawski;
 14. Mgr inż. Przemysław RUMIANEK – Politechnika Warszawska;
 15. Dr Daniel STRUB – Politechnika Wrocławska;
 16. Dr Adam SZOT – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 17. Dr inż. Bożena TYLISZCZAK – Politechnika Krakowska;
 18. Dr inż. Paweł WÓJCIK – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

Mapa_2015
Pie_2015
NZ – Nauki o Życiu
NH – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
NS – Nauki Ścisłe i Techniczne