Zmiany w regułach przyznawania stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Podejmowane od listopada 2018 roku starania Rady Młodych Naukowców o udoskonalenie zasad przyznawania stypendiów ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców doprowadziły do następujących zmian w przedmiotowym konkursie:

1. Ministerstwo odstąpiło od wymagania od kandydatów składających wnioski konkursowe przedkładania oświadczeń od wszystkich współautorów zgłaszanych prac co do ich wkładu procentowego – tym samym podzielono naszą opinię, że rozwiązanie takie stanowiłoby daleko idącą uciążliwość zarówno dla wnioskodawców, jak również osób z nimi współpracujących. Zmianę tę postulowaliśmy w uchwale nr 8 z 2019 r., dostępnej LINK

2. Określono minimalną długość trwania staży zagranicznych podlegających ocenie w postępowaniu konkursowym – zgodnie z postulatem RMN przyjęto, że ocenie podlegać będą wyłącznie staże trwające minimum 3 miesiące. O potrzebie wprowadzenia takiej zmiany pisaliśmy tutaj LINK

3. Wprowadzono podwójną ocenę wniosku konkursowego – w myśl naszego postulatu z uchwały nr 8 z 2020 roku oceny dorobku naukowego kandydatów do stypendium dokonywać będzie nie jeden, lecz dwóch ekspertów. Więcej o tej naszej propozycji zmiany w uchwale LINK