Zniesienie cenzusu czasowego przy ocenie dorobku do habilitacji

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) zgodnie z postulatami Rady Młodych Naukowców zmieniła art. 179 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.). Tym samym zlikwidowano ograniczenia czasowe dotyczące dorobku naukowego, który może być przedstawiony w postępowaniu habilitacyjnym.
Nasze stanowisko dotyczące potrzeby zniesienia przedmiotowego cenzusu czasowego wyrażaliśmy wielokrotnie, w tym w uchwale nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Doskonałości Naukowej dotyczącego zniesienia ograniczenia czasowego podlegającego ocenie kwalifikacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym, z której treścią można zapoznać się pod LINKIEM