Zwiększenie przez NCBiR alokacji finansowej do kwoty 100 mln złotych

Starania Rady Młodych Naukowców doprowadziły do zwiększenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju budżetu XI edycji konkursu LIDER do kwoty 100 mln złotych. Dzięki temu możliwe okazało się wyłonienie sześćdziesięciu kolejnych LIDERÓW, których łączna wartość projektów wyniosła blisko 85 mln zł – to najwięcej w jedenastoletniej historii konkursu!

Zgodnie z naszym postulatem umożliwiono również aplikowanie w konkursie młodym naukowcom będącym doktorantami a także posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego, co docenia osoby, które są nieprzeciętnie aktywne naukowo i uzyskały habilitację w czasie krótszym niż 7 lat. Wprowadzone przez NCBiR zmiany postulowaliśmy LINK

O naszym sukcesie w zakresie alokacji finansowej LIDERA więcej można przeczytać w Forum Akademickim