VI Kadencja

Zarządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 marca 2018 roku powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.

W skład Rady Młodych Naukowców VI kadencji (od 1 marca 2018 do 1 marca 2020) wchodzą:

1.    dr Wioletta Chajęcka-Wierzchowska

2.    dr Diana Dajnowicz-Piesiecka

3.    dr hab. Sebastian Granica

4.    dr Mateusz Hołda

5.    dr Katarzyna Jarzembska

6.    mgr Arkadiusz Jasiński

7.    dr Michał Kuź

8.    dr Aleksandra Markiewicz

9.    dr Justyna Możejko-Ciesielska

10.  dr Michał Niezabitowski

11.  dr Justyna Płotka-Wasylka

12.  mgr inż. Wojciech Sałabun

13.  dr Ewa Sell-Kubiak

14.  dr Maciej Sokołowski

15.  dr Paweł Tecmer

16.  dr Piotr Wojtulek

17.  dr Ignacy Zalewski

18.  dr Marcin Zwierżdżyński