Usprawnienia w procesie ubiegania się o granty NCN i ich realizacji

Starania Rada Młodych Naukowców zaowocowały wprowadzeniem przez Narodowe Centrum Nauki dnia 19 stycznia 2018 r. następujących usprawnień na etapie ubiegania się o granty jak i ich realizacji:

Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.

Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.

Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.

Rada Młodych Naukowców wyraziła swoje postulaty w uchwałach: