V ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka publiczna a kapitał ludzki”

20 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Rady Młodych Naukowców (RMN) dr inż. Ewa Sell-Kubiak oraz dr Paweł Tecmer brali aktywny udział w panelu dyskusyjnym w ramach V ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polityka publiczna a kapitał ludzki”, której tematem przewodnim było  „Kształcenie doktorantów jako instrument tworzenia społeczeństwa wiedzy”. Gospodarzem wydarzenia było Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkanie rozpoczął wykład prof. Jerzego Woźnickiego podsumowujący aktualności związane z Ustawą 2.0. Kolejnym punktem był referat prof. Adrzeja Kraśniewskiego pt. ,,Kształcenie doktorantów – czego oczekuje społeczęństwo’’. Prelegent przedstawił fundamentalne zasady kształcenia doktorantów oraz mocno podkreślił, iż ,,Wynikiem kształcenia doktorantów jest człowiek (jego kapitał  naukowy), a nie sama praca doktorska’’.

Oprócz członków RMN w debacie panelowej  brali udział mgr Łukasz Kierznowski (Krajowa Reprezentacja Doktorantów), dr hab. Tomasz Nasiłowski (InPhoTech), mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Z-ca Dyrektora ds. Innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Prezes Stowarzyszenia TOP500 Innovators), a także dr inż. Marek Zmuda (Intel technology Poland). Zasadniczymi punktami dyskusji była wymiana doświadczeń młodych badaczy zaczerpniętych ze studiów i staży zagranicznych, wzrastająca rola współpracy doktorantów z przemysłem oraz większa otwartość polskich uczelni na doktorantów z zagranicy.

Spotkanie podsumowały komunikaty młodych pracowników nauki.

Napisano w Aktualności