Zmiany w programie „Mobilność Plus” zgodnie postulatem Rady Młodych Naukowców

Dnia 28 grudnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiła się informacja o zmianie zasad finansowania najnowszej edycji programu „Mobilność Plus”:

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311).

W uzasadnieniu MNiSW odnosi się do uchwały Rady Młodych Naukowców nr 28/2013 z dnia 14 maja 2015 r.:

Projektowana zmiana rozszerza katalog młodych naukowców objętych programem, w zakresie o którym mowa w lit b., co oznacza, że programem zostaną objęci, poza pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, także jej pracownicy badawczo-techniczni. Zmiana zrównuje w tym zakresie możliwości udziału w programie pracowników instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Jest ona ponadto zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców, przedstawionym w uchwale nr 28/2013 z dnia 14 maja 2015 r.

Napisano w Aktualności