Autor: RMN

Kongres innoSHARE’17 – 21-22.06.2017 w Warszawie

W dniach 21-22 czerwca w Warszawie odbędzie się kongres innoSHARE’17 – people, knowledge, impact – to 3. edycja Kongresu Polski Innowacyjnej skierowana do młodych naukowców, doktorantów, pracowników naukowych, studentów, pracowników działów R&D, przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych rozwojem rynku startupów i

Napisano w Aktualności

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców, która działa na podstawie art. 52 ust. 2a ustawy o zasadach finansowania nauki jako organ doradczy Ministra. Głównym zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów

Napisano w Aktualności

Nowy przewodniczący Rady NCN na obradach RMN

W marcowym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców wziął udział prof. Janusz Janeczek – nowy przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki. Dyskusja dotyczyła aktualnych i przyszłych konkursów NCN skierowanych do młodych naukowców. RMN przedstawiła nowemu przewodniczącemu Rady NCN postulaty zawarte w uchwale nr

Napisano w Aktualności

Szósta konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Członkowie Rady Młodych Naukowców uczestniczyli w kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki – „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, Lublin, 29-30.03.2017 r. Na konferencji poruszano kwestie oddziaływania na ofertę edukacyjną przez politykę kontraktowania kierunków studiów. Rozważano

Napisano w Aktualności

17. Posiedzenie Rady Młodych Naukowców w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

W dniu dzisiejszym, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbyło się 17. Posiedzenie V Kadencji Rady Młodych Naukowców. Gospodarzem spotkania był Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. dr hab. inż.

Napisano w Aktualności

Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 27-29 października 2016 r. RMN uczestniczyła w obradach Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, których organizatorem była Politechnika Opolska. W czasie obrad dyskutowano m.in. nad skutkami ustawy deregulacyjnej oraz nad projektem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian

Napisano w Aktualności

European Forum of Young Innovators – EFYI’16

W dniach 24-25 października 2016 roku Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy z European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) – www.eurodoc.net, Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) – www.krd.edu.pl oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, organizują w Łodzi (Łódzki Park Naukowo-Technologiczny)

Napisano w Aktualności

Posiedzenie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Dziś odbywa się posiedzenie Rady Młodych Naukowców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczy Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski. Trwa dyskusja nad propozycjami RMN dotyczącymi dostosowania ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym do modelu alternatywnych

Napisano w Aktualności

INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej 2016

W dniach 24–25 czerwca br. w Warszawie odbędzie się Kongres Polski Innowacyjnej. Jest to międzynarodowe wydarzenie skupiające osoby zajmujące się tematyką innowacyjności m.in. przedstawicieli nauki: doktorantów, młodych naukowców, studentów kół naukowych; przedstawicieli biznesu: startupowców, przedsiębiorców, inwestorów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych

Napisano w Aktualności

Możliwość zatrudniania personelu pomocniczego w Sonacie Bis i Maestro

Dzięki staraniom RMN wyrażonym w naszej Uchwale nr V/1 NCN wprowadziło możliwość etatowego zatrudniania pracowników personelu pomocniczego (np. pracowników naukowo-technicznych, menadżerów laboratorium) w ogłoszonych dziś edycjach programów Sonata Bis i Maestro. Przy okazji przypominamy, że NCN przychylił się także do

Napisano w Aktualności